LIKA - resultat 2018

Sara Lundberg16 januari 2019

Ett inlägg baserat på rektorers och förskolechefers delade värderingar i verktyget LIKA - it-tempen för skola och förskola augusti 2018. 

Att granska data från LIKA är verkligen en känsla av att ha örat mot rälsen. Här talar landets rektorer och förskolechefer om hur läget är på deras enheter, ärligt och rakt, eftersom de får en handlingsplan baserad på skattningen de gör. LIKA är så mycket mer än bara ett skattningsverktyg och vi önskar att fler delar sina värderingar för att på så vis tala om var behoven och utmaningarna finns. Inte minst kan det vara ett viktigt verktyg för skolorna när man anpassar verksamheten till nya styrdokument och digitaliserade nationella prov.

Här kan du ta del av 2018 års samlade rapport "Örat mot rälsen"
Film
Skrift

Vill du dessutom följa SKL och deras blogg om LIKA:
http://lika.sklblogg.se/ 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)