"Har du fått med dig allt du behöver?" - En föreläsning om anpassningar för ökad tydlighet och arbetsmetoder som frigör tid.

Jonatan Persson, lärare och undervisar i ämnena SO, svenska och engelska i åk 5, Vaksalaskolan.

"Har du fått med dig allt du behöver?"  
- En föreläsning om anpassningar för ökad tydlighet och arbetsmetoder som frigör tid

I denna föreläsning delar Jonatan med sig av tankar och tips på anpassningar och arbetssätt från sitt digitala och fysiska klassrum.   
 
Du kommer få tips på hur du med hjälp av digitala verktyg kan planera och bedriva en undervisning som ökar tillgängligheten och samtidigt frigör tid för annat. Han delar tankar och förslag på hur du med små medel kan utveckla klassrummets lärmiljö för att göra undervisningen tydligare och mer tillgänglig för dina elever. Jonatan lyfter också erfarenheter och tips kring hur det framgångsrikt går att undervisa med digitala verktyg vare sig man förfogar över 30 datorer eller en halv klassuppsättning med iPads.

Målgrupp F-9

Föreläsningen ges kl. 13.00-13.45 och 14.30-15.15

Anmäl dig här

 

Uppdaterad: