Martin Lackéus - Värdeskapande lärandets vetenskapliga grund

En man

Martin Lackéus, forskare på Chalmers Tekniska Högskola

Det värdeskapande lärandets vetenskapliga grund

Värdeskapande lärande handlar om att låta elever lära sig genom att försöka skapa något av värde för andra. Lärande är fortfarande målet, men värdeskapande för andra är ett kraftfullt medel som förstärker lärandet. Elever blir starkt motiverade av den känsla av meningsfullhet arbetssättet skapar. De lär sig mer på djupet och tar större ansvar för sitt lärande. På kollektiv nivå stärks klassgemenskapen och leder till färre konflikter elever emellan. Läraryrket blir också roligare och mer meningsfullt.

På uppdrag av bland andra Skolverket genomförde han 2014-2018 flera olika effektstudier på det värdeskapande lärandet. Under föreläsningen får du ta del av hans kunskaper inom området. Vad är värdeskapande lärande? Varför behövs värdeskapande lärande i skolan? Vilka effekter kan vi se? Vilka möjligheter och utmaningar finns det med värdeskapande lärande?

Martin Lackéus är forskare på Chalmers Tekniska Högskola och är en av frontfigurerna bakom begreppet värdeskapande lärande och har studerat effekterna av arbetssättet. Martin har skrivit boken Den vetenskapande läraren.

Föreläsningen hålls kl. 10.30-11.30

(länk till livesändningen får du i ett mejl några dagar innan UKUS)

Uppdaterad: