Singaporematte

I tre år har Jonna och hennes elever arbetat med Singaporematte. Vad är det, hur går det till och kan vem som helst anamma metoden?

Vad är Singaporematte?

Singaporematte är en metod där problemlösning och muntligt deltagande står i fokus. Alla lektioner är uppdelade i tre delar, där eleverna jobbar konkret, visuellt och sedan abstrakt med samma typ av tal. Först ut, steg 1, handlar om problem att diskutera i grupp. Eleverna jobbar med laborativt material för att konkretisera matematiken. I det här steget får eleverna dela med sig av hur de tänker inför hela klassen och läraren bekräftar och visar på alternativa lösningar och tankegångar.

- Redan från start behöver du som lärare vara noga med att använda korrekta matematiska begrepp så att eleverna lär sig. Det blir naturligt för eleverna att använda samma begrepp eftersom det är mycket fokus på matematiska diskussioner, säger Jonna Ringsby, lärare på Knutby skola.

Elever övar matematik tillsammans

Därefter delas eleverna in i par, steg 2, och får uppgifter som liknar den som hanterades i första steget. Läraren går då runt bland paren och lyssnar till elevernas diskussioner och guidar de elever som behöver hjälp. Uppgifterna i det här steget visualiseras med bilder och tal och eleverna får öva på att rita upp talen.

Slutligen, steg 3, arbetar eleverna individuellt i läromedlet med abstrakta uppgifter som liknar de från steg 1 och 2. Eftersom varje lektion är uppbyggd på samma sätt ger det en trygghet både för elever och lärare, allt är förutsägbart med undantaget att problemen ser olika ut.

- Just eftersom lektionerna följer samma mönster är det lättare att se i vilket moment man tappar eleverna och kan därmed backa ett steg eller två, menar Jonna. Vi fokuserar på vad vi gör och varför, snarare än matematiska formler och procedurer.

 

Hur länge har du arbetat med modellen?

- Jag stötte på modellen redan innan jag började plugga till lärare. Jag arbetade extra inom skolan och en kollega på dåvarande arbetsplatsen använde sig av modellen och jag såg att det var ett helt annat sätt att undervisa matte på än det kanske mer traditionella och mer läromedelsbundna sättet. Det var eleverna som körde hela snacket och kom fram till lösningar själv. Jag blev fascinerad av att se hur man kunde jobba med matte, berättar Jonna.

Enligt Jonna nämndes modellen alldeles för lite under utbildningen, hon tycker att man borde berätta om den mer just för att man kan se så många vinster i arbetet.

- Dels tycker de allra flesta eleverna att det är ett roligare sätt att jobba på och vi ser också att det utvecklar våra elevers matematikkunskaper. Förra året fick vi välja fortbildning på min nuvarande arbetsplats och då valde jag att lära mig mer om Singaporematte och sen föreläste jag i min tur för mina kollegor för att sprida kunskapen vidare. Två kollegor har sen dess hakat på och undervisar enligt Singaporemodellen. Jag älskar att man kan vända gamla rävar till att prova ett nytt arbetssätt, säger Jonna.

 

Varför ska man använda modellen?

Framför allt för att progressionen är så tydlig i varje moment när vi går från konkret-visuellt-abstrakt. Det blir lätt för läraren att se när det blir för svårt och vi behöver stanna upp. Det är också ett mycket språkutvecklande arbetssätt då man ständigt pratar, resonerar och berättar hur man tänker. Alla behöver lyssna på varandra och även kunna berätta hur någon annan tänker. Eleverna lär sig att använda korrekta matematiska termer från start, de lär sig att samarbeta och förklara hur man tänker. Det är mycket repetition och problemlösning där vi hela tiden pratar om vilka steg som ska användas, hur och varför. Eleverna får alltså öva mycket mer än att bara räkna, många förmågor övas på samma gång.Konkret matte i grupp

 

Vilka för- och nackdelar finns med modellen?

En stor fördel är att modellen fokuserar så mycket på att konkretisera matematiken för eleverna, att de får träna på att visa hur de tänker både konkret och visuellt under varje lektion och i flera moment.

Att arbetssättet kräver mycket engagemang från läraren är en sak som är både en för- och en nackdel. Du behöver vara på tårna hela tiden så att du ställer rätt frågor, ”kan man göra på ett annat sätt, hur tänker du här, kan du förklara för en kompis”.

En nackdel är som med allt annat, bristande tid. Du måste hålla tidsramarna under lektionen för att få med alla tre delarna vilket gör att du behöver hålla ett ganska högt tempo. Metoden innehåller heller inte samma mängdträning som andra metoder och läromedel så att nöta och mängdträna får man göra utöver arbetet med Singaporemodellen.

 

Jonnas tips om man vill börja:

  • Våga prova
  • Testa och se vad som händer, börja med ett problemlösningstal
  • Konkret material och arbeta med varandra
  • Det finns inte ett rätt sätt, alla sätt som funkar är bra
  • Fortbildning

Leende blond kvinna

 

Vill du veta mer kan du höra av dig till Jonna Ringsby på

jonna.ringsby@skola.uppsala.se

 

Uppdaterad: