KUPP - Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling är en central uppgift för skolan. KUPP arbetar för att sprida idéer och information så att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra verksamheten i Uppsalas skolor.

Lärare under ekar.jpg

Syfte med KUPP

  • Att bidra till ett strukturerat och expanderande samarbete mellan Uppsalas gymnasieskolor och andra aktörer i regionen som arbetar med lärande för hållbar utveckling.
  • Att vara en bas för erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring som gynnar ett långsiktigt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Vandring längs Fyrisån

Gymnasieklasser har möjlighet att gå en vandring längs Fyrisån med fokus på lärande för hållbar utveckling. Vandringen startar vid slottet, besöker Pumphuset och går sedan längs Fyrisån till Ultuna. På vägen får eleverna guidning vid Övre Föret och när de kommer fram bakar de bröd över öppen eld.

Mer om vandringen

Stipendium till Hans Levanders minne

Stipendiet ges till studerande vid gymnasieskola i Uppsala för att ha verkat i andan: "Jag bryr mig om mig själv och min livsstil, jag bryr mig om andra och jag bryr mig om miljön." Årets stipendium delades ut till en grupp av elever som visat ett stort samhällsengagemang för att binda samman människor med olika ursprung och erfarenheter och Johanna Lundblad som har ett stort engagemang i samhälls- och miljöfrågor .

Mer om stipendiet 

Kontakt

Anna Suarez Larsson

E-post: anna.suarez.larsson@rosendalsgymnasiet.se

Nyheter

Nyhetsarkiv
Uppdaterad:

Andra sidor under: KUPP - Lärande för hållbar utveckling