Demokrati och delaktighet på Växthusets förskola

Att jobba med demokrati, delaktighet och inflytande är en självklar del i förskolan. Men hur gör man i praktiken? Här delar Anna Bergström från Växthusets förskola i Uppsala med sig av några exempel.

Anna börjar med att fastställa det viktigaste.

- Det står i vår grundlag, i skollagen och i läroplanen att förskolan ska arbeta för en hållbar framtid. Det här är vårt absolut viktigaste arbete inom förskolan. Det handlar om att lära barnen om alla människors lika värde, om solidaritet med svaga och utsatta och om jämställdhet.

En del är den sociala hållbarheten. 

- När man växer upp i ett mångkulturellt område är det extra viktigt att man känner att man är en del av det svenska samhället. Att man har rätt att uttrycka sina åsikter och har möjlighet att påverka. Som pedagog är min roll att lyssna på varje barn och möta de med respekt. Det kan handla om att en 1-åring inte vill bli påklädd av en vikarie eller att en 5-åring inte vill vara med i en viss grupp. Det är deras åsikter och vi måste ta dem på allvar.

Sagan om Bockarna Bruse är ett bra verktyg

Delaktighet kan i praktiken handla om att undervisa barn i att uttrycka sina åsikter. Till exempel med hjälp av Bockarna Bruse. En vuxen börjar läsa sagan högt, därefter får alla barn fundera över varför man tror att trollet är elakt eller varför man tror att han bor ensam under en bro. 

-  Sen får alla svara vad man tror. Många barn kanske säger samma sak som en kompis, men det är okej eftersom det är ett sätt att tryggt uttrycka sin åsikt. Samtalet kan fortsätta med följdfrågor. Varför tror du så? Är det någon som har ändrat sig när man har hört sina kompisar? Om några veckor kan man ta upp diskussionen igen och se om barnen tycker samma sak eller om de har ändrat åsikt och isåfall varför.

Under hela samtalet är det lika viktigt att man kan vara tyst och lyssna på sina kompisar som att man lär sig uttrycka sin åsikt.

- För att få in solidaritet kan man sedan fråga hur man skulle kunna hjälpa trollet. Då brukar man få många förslag, för barn är ofta solidariska och tycker att alla är lika mycket värda, de vill gärna hjälpa. Man kan också föra filosofiska diskussioner och låta barnen fundera över etiska dilemman. Ska man hjälpa de som är dumma och elaka?

Anna berättar att övningen lär barnen att ta ställning, argumentera, uttrycka sig, förklara, berätta och att lyssna på andra. Här är själva lyssnandet minst lika viktigt som att lära sig att uttrycka sin åsikt. Och här finns det inget rätt eller fel. Själva poängen är att varje enskilt barn ska känna att de får vara med och bidra med sina åsikter och tankar. 

Annas tips för att få in barnens delaktighet och inflytande

  • Planera för att kunna ta till vara på spontana tillfällen där barnens frågor får ta plats.
  • Lyft in delaktighet och inflytande som en punkt i avdelningsplaneringen. Då säkerställer man att man diskuterar det varje vecka. Hur får barnen delaktighet och inflytande i det här projektet?
  • Låt det som barnen tycker är viktigt få ta plats. Man kan ju göra det mesta till ett projekt att jobba med. Till exempel kalas, där finns många demokratifrågor att prata om. Till exempel kan ett barn säga att någon inte får komma på ens kalas. Då kan man prata om: vilka måste man bjuda på sitt kalas? Vilka kan man inte bjuda? Hur känns det att inte bli bjuden?
  • Det är viktigt att det inte finns något rätt eller fel. Poängen är att alla ska känna att de får vara med och bidra med sina åsikter och tankar. 
Uppdaterad: