Lärmiljöer i förskolan

Barnen på våra förskolor ska mötas av en lärmiljö som är varierande och utmanande. En lärmiljö som inspirerar och  uppmuntrar barnens nyfikenhet och kreativitet.

Barnen ska få möta en lärmiljö med tillgängligt material, som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra. Här får ni ta del av några exempel hur vi arbetar med våra lärmiljöer på förskolan.

höstdag i skogen

Uppdaterad: