Klassrum utomhus

När jag besökte Börje skola hade de nyligen haft invigning av uteklassrummet. Nyfikenheten hos mig var stor. Varför har det byggts ett utomhusklassrum och hur ska det användas?

På Börje skola har det byggts ett uteklassrum på skolgården. Det hela började med att Börje skola, hösten 2021, skulle starta upp ett eget fritidshem.

- Vi kände redan från starten att det skulle bli alldeles för trångt i våra befintliga lokaler så vi började leka med idén att utöka lokalerna i samband med att verksamheten skulle utökas, säger rektor Carl Hedberg.

Liten skola på landsbygden 

Börje skola är en liten skola ute på landsbygden där vårdnadshavarna är mycket engagerade och involverade i arbetet kring skolan. Till skillnad från de andra skolorna i Uppsala kommun är det inte Skolfastigheter som står för skolans lokaler utan skolbyggnaden ägs av Börje skolhusbolag vilket i sin tur är en föräldradriven förening i bygden.

Elevdelaktighet

- Eleverna gjordes delaktiga i arbetet med att ta fram idéen om uteklassrummet genom olika enkäter. De ville vidareutveckla sin skolgårdsmiljö och här såg vi en möjlighet till en gemensam förändring av utemiljön så att den samtidigt skulle kunna fungera som en lärmiljö under lektions- och fritidstid, fortsätter Carl.

float:right;margin:5px

Klassrummet består av tre väggar och en öppning. Inne i rummet finns bänkar, bord, en whiteboard och ett förråd där man kan förvara aktuellt material. Belysning och wifi finns och även en portabel projektor så att rummet ska kunna användas precis som ett klassrum. Placeringen av klassrummet är i bortre hörnet av skolgården med åkrar i ryggen och öppningen riktad mot resten av skolgården. Placeringen gör att eleverna både kan få avskildhet samtidigt som de kan få en överblick över resten av gården, den gör att eleverna kan få arbeta ostört men samtidigt ta in resten av skolgårdsmiljön i sina arbetsuppgifter.

Användning av klassrummet

I dagsläget har inte klassrummet hunnit användas så mycket, dels på grund av att invigningen var nyligen men också för att vädret inte har bjudit in till utomhuslektioner.

- Jag tror att många fler lärare kommer att använda klassrummet framåt våren då åkrarna börjar växa och gro och när värmen kommer tillbaka. Nackdelen med att uppehålla sig där ute under höst- och vinterhalvåret är att det kan bli väldigt kallt och rått vilket kan försvåra arbetet för både lärare och elever. Det krävs också mer av läraren för att det ska fungera, ett tydligare ledarskap, berättar Karin Hahlin-Ohlström lärare på mellanstadiet.

Karin är inte bara lärare på skolan utan sitter även med i Skolhusbolagets förening. Hon berättar att det i princip är vårdnadshavare som har byggt skolan. De är engagerade i allt från att ordna skoldiscon för att samla in pengar till klassresor till att sy gardiner och snickra på exempelvis uteklassrum.

- Det finns ett stort engagemang och en stor vilja hos folket i byn att skolan ska leva kvar och utvecklas på bästa sätt vilket är väldigt roligt, fortsätter Karin.

Invigning

En fredag i mitten av november innan första snön hade kommit bjöd rektor och Skolhusbolaget in till invigning. Hela skolan samlades i och kring uteklassrummet för att fira att byggnaden var färdig att börja användas. Rektorn höll tal, det klipptes band och bjöds på fika. Jag träffar Carl från åk 6 och Klara från åk 5.

- Vi fick två olika sorters kakor och en festis. Det var en rolig invigning med musik och dans, säger Carl.

- Ja hela uteklassrummet var fyllt av barn som skrattade och fikade, fortsätter Klara.

Många elever står framför utomhusklassrummet under invigningen.

Vidare berättar Klara och Carl att de tror att olika NO-experiment kommer att göras där ute, för då slipper man allt kladd i klassrummet. De tror också att alla elever kommer att kunna koncentrera sig bättre under genomgångar om de sker i uteklassrummet eftersom eleverna då får frisk luft samtidigt.

- Jag tror att det kan vara bra för elever som har svårt att sitta stilla att vara i uteklassrummet, det blir nog lättare att fokusera där, säger Klara.

- För min del blir det nog bra att ha matematik där ute. Då kan jag få ha mössan på mig och det gör att jag kan koncentrera mig bättre, fortsätter Carl.

Just nu upplever eleverna att rummet mest används som en samlingsplats men de tror att rummet med tiden kommer att användas mer. De tycker att det är ett trevligt rum och det är bra med frisk luft för att kunna lära sig mer.

Jag tar mig vidare runt i skolan och får prata med Maja Karlsson, lärare i åk 1, som ser fram emot att använda uteklassrummet mer till våren.

- Jag tror att det kommer bli väldigt bra att undervisa om till exempel årstidsväxlingar i uteklassrummet. Då är eleverna ute och mitt i naturen samtidigt som de får lära sig om årstiderna, det blir lättare att följa hur naturen förändras om man är i den i stället för att bara läsa om det i en bok, säger Maja.

Majas nuvarande plan är att arbeta mer praktiskt och skapande i uteklassrummet. Att arbeta med materialet utomhus som kommer från till exempel skogen känns mer autentiskt än att ta in det inomhus. Långa lektionspass blir bra att bryta av, genomgången kan till exempel ske i klassrummet och själva arbetet utomhus eller tvärtom.

- Det kan nog bli lite svårt för årskurs 1 att ta med sig arbetsböckerna ut så när vi arbetar i böckerna gör vi det i klassrummet. På skolan behöver vi arbeta fram en tydlig struktur för hur uteklassrummet ska användas så att eleverna förstår att det fortfarande är lektion trots att vi inte sitter i klassrummet, säger Maja.

Elever framför projicerad bild på whiteboard.

I dagsläget har fritidsverksamheten olika aktiviteter i uteklassrummet. De äter mellanmål, spelar schack och ritar. I framtiden är det tänkt att det ska vara full aktivitet i rummet även under skoltid. Det ska bli spännande att få komma tillbaka och se hur arbetet med lektioner har utvecklats.

Har din skola ett utomhusklassrum eller går ni i tankarna på att bygga ett?

Börje skola kan berätta mer om hur de har arbetat hittills och är även sugna på att höra hur andra skolor som har ett liknande rum arbetar. Vill du veta mer går det bra att kontakta Edvard Holmlund på Börje skola via mejl: edvard.holmlund@uppsala.se

 

/Anna Sjölin, webbredaktör grundskolan

Uppdaterad: