Uppsala kopplar upp sig 2021

Välkommen till grundskolans och grundsärskolans fortbildnings- och inspirationsdag för pedagoger, elevhälsopersonal och skolledare. Måndagen den 1 november genomför vi åter igen Uppsala kopplar upp sig, den digitala versionen av Uppsala visar upp sig, där pedagoger och elevhälsopersonal från Uppsala kommun delger varandra goda exempel från sin vardag i syfte att skapa lärande och delakultur

Förmiddagen inleds med två gemensamma föreläsningar medan eftermiddagen blir valbar där du kan välja upp till fyra pass att delta i. Du kan välja att gå på passen "Eftersnack!" och sjutton olika föreläsningar som ges på eftermiddagen.

Förmiddagen livesänds från Uppsala kommuns studio. Moderator för förmiddagen är kåsören och rimsmeden Jacke Sjödin. Vi får lyssna till Maria Wiman som guidar oss genom "Värdeskapande lärande" och därefter tar Martin Lackéus vid och fördjupar temat genom föreläsningen "Det värdeskapande lärandets vetenskapliga grund".

Eftermiddagens föreläsningar är cirka 45 minuter långa och hålls i Teams. Några dagar innan UKUS21 kommer du att få ett mejl med länk till de föreläsningar du anmält dig till. Där kommer länken till förmiddagens livesändning även finnas. Den kommer också att läggas i medarbetarteamet i Teams. 

Anmäl dig senast 27 otober

Följ gärna Pedagog Uppsala i sociala medier 

Instagram @pedagoguppsala

Facebook Pedagog Uppsala

Här hittar du en översikt med tider för dagen

Klicka här för att ta del av den

Maxa nyttan av UKUS21 

Tips på för/under- och efterarbete med konkreta frågeställningar

Läs mer här

en kvinna       

Maria Wiman

Värdeskapande lärande

9.15 - 10.15

Läs mer om föreläsningen

En man

Martin Lackéus

Det värdeskapande lärandets vetenskapliga grund

10.30 - 11.30

Läs mer om föreläsningen 

Två kvinnliga föreläsare

Anna-Lena Parkstam & Gulbahar Saritas

Framgångsrik undervisning som skapar trygghet och studiero

Läs mer och anmäl dig här

Lina Cederberg, Kristina Alricson, Larry Rollag & Tove Blomqvist 

Särskild begåvning - välsignelse eller förbannelse? 

Läs mer och anmäl dig här

Erica Andersson & Annika Andersson

Maxa utflykten med M365!

Läs mer och anmäl dig här

Marie Enberg

Äventyrspedagogik - en metod för samarbetsbaserat- och meningsfullt lärande

Läs mer och anmäl dig här

Stefan Boström & Anna Bromark

“Det var alltid mitt fel” - att nå fram till eleven när vi testat allt och inget funkar

Läs mer och anmäl dig här

Henrik Viberg

Forskning och förvirring

Läs mer och anmäl dig här

Christer Borg & Fredrik Landmark

Få elever att växa genom ansvar - använd rasten som verktyg

Läs mer och anmäl dig här

Maria Franzén

Bilder i en digital värld

Läs mer och anmäl dig här

Pernilla Lundh, Jessika Svahn och Jacqueline Andrae 

Jobba praktiskt med KL - kooperativt lärande

Läs mer och anmäl dig här

Kerstin Roshed

Bemöta och bli bemött

Läs mer och anmäl dig här

Johanna Sjögren och Ulrika Eckerman Dolk

Skönlitteratur och drama som verktyg för kommunikativ engelskundervisning 

Läs mer och anmäl dig här

Susanne Bohlin Linusson 

Lärandestrategier - hur får vi eleverna att nå kunskapskraven? 

Läs mer och anmäl dig här

Jonatan Persson

"Har du fått med dig allt du behöver?"  
- En föreläsning om anpassningar för ökad tydlighet och arbetsmetoder som frigör tid. 

Läs mer och anmäl dig här

Maja Back Lakic

Att leda en elevaktiv undervisning

Läs mer och anmäl dig här

Desirée Ruste & Christian Gerecht 

Smak för hållbar matkonsumtion

Läs mer och anmäl dig här

Anna-Karin Östlin

Flickor med NPF

Läs mer och anmäl dig här

Jonas Nilsson

Om du utmanas av elever framför gruppen

Läs mer och anmäl dig här

Karen Natvig & Heléne Folkunger

Eftersnack!

Läs mer och anmäl dig här

Thomas Larsson & Karin Sandberg

Eftersnack!

Läs mer och anmäl dig här

Uppdaterad: