Hela världen i klassrummet i realtid - Maria Nylund

”Dessutom är det ju så att eleverna i hög grad lever i en digital värld, inte minst socialt. Det gör att de känner sig bekväma med att använda samma typ av verktyg för inlärning, samarbete och kommunikation i klassrummet. Det gör verktygen väl lämpade att använda i en skolmiljö för att exempelvis träna på kompetenser som kollaborativ problemlösning och undersökande förhållningssätt, något som vi gjorde tillsammans kring ’fake news’ tidigare idag.”

Maria Nylund är engelsklärare på Gottsundaskolan i Uppsala sedan 1,5 år tillbaka. Hon arbetade tidigare som förstelärare i engelska på högstadiet i Sollentuna kommun under 12,5 år. Det var under de åren som hon successivt började arbeta allt mer med IKT i klassrummet – en professionell utvecklingsresa som har pågått under många år, och som nu fortsätter och hittar nya vägar i hennes nya roll. Gottsundaskolan har varit en 1:1 skola sedan ett halvår tillbaka, vilket betyder att alla elever ha en egen dator.

Redaktionen satt nyligen med under en av Marias lektioner i engelska som handlade om ”fake news”, något som blivit högaktuellt med i och med att ny teknologi gör det möjligt att förvränga sanningen på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Lektionen inleddes med att Maria tydliggör betydelsen av källkritik och varför det är viktigt att eleverna förstår vikten av ett kritiskt och undersökande förhållningssätt. ”Fake news” var uppenbart ett område som eleverna redan kände till och hade starka och tydliga åsikter kring.

Med hjälp av sina egna datorer och Marias tydliga instruktioner och frågeställningar kring vad lektionen innehöll och skulle leda till när det gällde ökad kunskap och omvärldsförståelse, så satte eleverna igång:

Eleverna tog del av videos kring ”fake news” från BBC, vissa mer än en gång för att verkligen förstå. De diskuterade frågeställningarna med bordsgrannen, och förde anteckningar på sina respektive digitala enheter. De delade med sig av sina tankar och utgångspunkter, brainstormade och gav och tog feedback både från varandra och från Maria. Samtidigt som de byggde gemensam kunskap inom ett specifikt område och tränade på argumentativa och sociala färdigheter genom att stöta och blöta idéer mot varandra. Allt inom ramen för en av Maria sammanhållen process som konvergerade på storbildsskärmen längst fram i klassrummet – där alla elevers bidrag gradvis bildade en helhet kring hur de såg på ”fake news”, ett resultat av en lektion som de på slutet diskuterade tillsammans.

"Jag använder en mix av verktyg och sätt att lära ut kunskap som pedagog. Digitala verktyg är en naturlig del av min undervisning, men fokus ligger självklart på själva lärandet och jag blandar gärna digitala och analoga verktyg. De digitala lärverktygen underlättar och effektiviserar dock inlärningen när det gäller vissa saker, och skapar variation och främjar kreativitet som i sin tur skapar engagemang och ökar intresset hos eleverna", säger Maria.

"Dessutom är det ju så att eleverna i hög grad lever i en digital värld, inte minst socialt. Det gör att de känner sig bekväma med att använda samma typ av verktyg för inlärning, samarbete och kommunikation i klassrummet. Det gör verktygen väl lämpade att använda i en skolmiljö för att exempelvis träna på kompetenser som kollaborativ problemlösning och undersökande förhållningssätt, något som vi gjorde tillsammans kring ”fake news” tidigare idag."

Uppdaterad: