Matematik

Matematik är mer än bara siffror. Det kan vara förståelse för tid, rum och form och grundläggande egenskaper hos mönster, mätning och förändring. Men också grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och tal.

I förskolan kan det ske matematiska uträkningar i det dagliga samtalet kring lunchbordet och i leken på torget om byggklossarnas former.

Förskolebarn leker med klossar.

Uppdaterad: