UKUS 2.0

Vi ställer om!

Den 26 oktober genomför vi Uppsala Kopplar Upp Sig 2.0 - grundskolans och grundsärskolans fortbildningsdag fylld med inspiration och kunskapsutbyte - DIGITALT! 

 

 Föreläsarna till UKUS 2.0!  

 

 

Uppdaterad: