Estetiska uttryck och skapande

Estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans bidrar till barns lärande och utveckling. Genom skapande gör vi det lustfyllt att lära sig och utforska sin omvärld.

Uppdaterad: