Förskolebarn lär sig matematik i trädgården

Hur lång är jag och hur hög är en solros? På Vintergatans förskola använder man olika miljöer både inne och ute för att arbeta med matematik. Till exempel en trädgård.

Vintergatans förskola har jobbat med matematik i många år, på olika sätt. Matematik ingår i förskolans läroplan, men är också ett av fokusområdena som Vintergatans förskola har valt.

– Vi har utvecklat vårt sätt att arbeta allt eftersom vi pedagoger lärt oss mer, säger Carin. Vi arbetar naturutforskande med matematiskt och språkligt fokus och vi använder alla miljöer runt omkring oss i arbetet. Dessutom tittar vi på hur förskolor i andra kommuner arbetar med taluppfattning och språk. Kollegialt lärande är bra!

Matematik i trädgården

Förskolan ligger nära Statens lantbruksuniversitet (SLU) och Statens Veterinäranstalt (SVA). Pedagogerna går ofta med barnen till Ullbo trädgård. Där finns exotiska växter, Kunskapsträdgårdens växter och en äppellund. Barnen får uppdrag med fokus på matematik, till exempel att de ska mäta och jämföra något. 

– Ett år fick barnen följa odlingen av solrosor i flera månader vid Ulleråker. De kunde mäta och jämföra hur plantorna växte. Ett annat år tog vi med frön till Ekologicentrums växthus där de fick gro. Sedan tog vi med plantorna till förskolan och var noga med att mäta så att de placerades på rätt djup och lämpligt avstånd för att växa bra. Vi har också hälsat på i smådjurskliniken och träffat en bi-forskare för att se hur bikupor fungerar och hur det blir honung. Det är något som både uppskattas av pedagoger och barnen.

– När barnen plötsligt förstår sammanhang så blir de så stolta och ivriga, säger Carin. När vi hade fokus på att mäta och räkna ute i naturen ville de knappt gå tillbaka till förskolan igen. Det är väldigt roligt att jobba så här! 

Uppdaterad: