Utvecklingskonferens gymnasiet

Årets utvecklingskonferens anordnas för kommunala gymnasieskolans lärare under en förmiddag på Celsiusskolan. Det är ett fullmatat program med erfarenhetsutbyte, fortbildning och forskning.

Program 11 augusti 2023

Plats: Celsiusskolan, Björkgatan 8

8.30–9.00 Gemensam uppstart i Celsiusskolans aula där gymnasiechef Christine Kastner Johnson inleder tillsammans med utbildningsdirektör Susana Olsson Casas och utbildningsnämndens ordförande Eva Christiernin.

9.00–9.45 ”AI som resurs och utmaning i skolan” professor Thomas Nygren föreläser i aulan.

9.45–10.15 Fika

10.15–11.00 Välj ett av 14 olika seminarier

11.15–12.00 Välj ett av 14 olika seminarier

Uppdaterad:

Andra sidor under: Utvecklingskonferens gymnasiet