Handledarutbildning för VFU

Om du är lärare och ska ta emot, eller redan tar emot, studenter för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) behöver du gå en handledarutbildning. Det är Uppsala universitet som tillhandahåller denna handledarutbildning och den ges varje läsår.

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng och är fördelad på 4–5 träffar utspridda över både höst- och vårtermin, förlagda under eftermiddagar. Mellan varje tillfälle läser deltagarna litteratur och arbetar med uppgifter som deltagarna ska redovisa skriftligt eller muntligt.   

Kursen syftar till att stärka handledarens färdigheter i att utveckla lärarstudenters yrkeskunnande inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vidare syftar kursen till att skapa en ökad medvetenhet, tydlighet och professionalism i handledarskapet.

Lärare som vill gå kursen måste själva göra en formell ansökan till kursen via www.antagning.se

För att bli antagen måste du ha förskollärar- eller lärarexamen.

Har du frågor om handledarutbildningen är du välkommen att kontakta vfu@uppsala.se.

Uppdaterad: