Publicerade FoU-projekt

Ta del av rapporterna av genomförda FoU-projekt.

klaraberta3.jpg

Bildtext: Klara Hansson och Berta González Guarro som skrivit en av årets FoU-rapporter

 

2023

Att begripa det obegripliga. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO-ämnena. 

Att begripa det obegripliga. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO-ämnena.pdf (PDF, 3 MB)

Zrinka Miljan och Karin Gustafsson, lärare von Bahrs skola

 

Jobba i boken eller inte? Autentiskt material som motivationsfaktor i
språkundervisningen: möjligheter och begränsningar

Jobba i boken eller inte - Autentiskt material som motivationsfaktor i språkundervisningen.pdf (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Klara Hansson, lärare Nannaskolan och Berta González Guarro, lärare Almungeskolan

 

2022

Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar - Utvärdering av en problemlösningsmodell som hjälper elever och vuxna att samarbeta

Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar - utvärdering av en problemlösningsmodell som hjälper elever och vuxna att samarbeta.pdf (PDF, 815 KB)

Stefan Boström, psykolog centrala barn-och elevhälsan

 

2021

Elevens rätt till en studie- och yrkesvägledning utifrån sina behov och
förutsättningar

Fou Rapport_grsk_Aktionsforskning med lärare i grundsärskolan.pdf (PDF, 620 KB)

Jeanette Eriksson och Malin Sandlund, Berga anpassad grundskola

 

2020

Det här ska vara den bästa skolan för varje elev som går här, så är det ju.

FoU Rapport_2019-20_inkludering_två grundskolor.pdf (PDF, 457 KB)

Cecilia Morley och Helena Ramund Norén, Växthusets skola

 

2019

Dynamiskt mindset i matematikundervisningen

FoU Rapport_2019-20_Dynamiskt mindset.pdf (PDF, 878 KB)
Sara Engkvist, Tiundaskolan och Trudel Berggren, Johannesbäckskolan

Uppdaterad: