Forsknings- och utvecklingsprojekt

Genom vårt samarbete med Uppsala universitet kan du som jobbar på en kommunal förskola eller skola inom Uppsala kommun, tillsammans med kollegor få utvecklingsstöd kring en ny idé eller ett projekt som din förskola, grundskola eller gymnasieskola redan arbetar med.

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) handleds av en lektor. Projektet ska möta ämnesdidaktiska behov som finns i din förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola.

Så går projektet till

När ansökan är beviljad får projektet en handledande lektor. På så sätt möjliggörs vetenskapligt stöd under hela projektet.

Lektorn fungerar som inspiratör och handledare. Under vårterminen designas projektet av er som deltagande lärare och ansvarig lektor. Läsåret därpå bedrivs projektet med central finansiering motsvarande 40 procent av heltid per projekt.

På de här sidorna hittar du all information du behöver om hur du ansöker och driver ett FoU-projekt. Du kan också läsa om pågående och avslutade projekt.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Forsknings- och utvecklingsprojekt