Forskningscirklar i religionsdidaktik

Under våren 2019 inleddes samverkansprojektet forskningscirklar i religionsdidaktik mellan teologiska institutionen och Uppsala kommuns gymnasieskolor.

Projektet genomfördes med stöd av ULF - Utveckling, Lärande,Tidskriften-Religion-och-livsfrågor.jpg Forskning vars syfte är att möjliggöra samverkan mellan universitet och kommuner där teori och praktik kan mötas. Förutom att systematisk arbetat utifrån en gemensam modell har medverkande lärare och forskare stärkt, utvecklat och inspirerat varandra ämnesdidaktiskt.

Religionskunskap för framtiden

Temat för forskningscirkeln var Religionskunskap för framtiden-religionsdidaktik för en bättre religionsundervisning. Med utgångspunkt i aktuell religionsdidaktisk forskning kring religionens förändrade roll i samtiden fördes gemensamma diskussioner mellan teologens forskare och de deltagande lärarna under ett års tid. Förutom ett gynnsamt erfarenhetsutbyte arbetades även en rad utvecklingsprojekt fram inom ramen för cirkeln utifrån de nya forskningsinsikterna. Lärarna valde olika infallsvinklar kring temat religionens förändrade roll i samtiden för sina projekt - men alla med syftet att utifrån evidensbaserad forskning utveckla och förbättra religionsundervisningen och möta eleverna i religionsundervisningen idag.

Läs och ta del av hur elever arbetat och reflekterat över livsåskådningar som betydelse för en människas identitet, om hur ett så vardagligt fenomen som mat kan hänga ihop med religion och livsåskådning samt hur kultur och populärkultur kan bidra till ett breddat religionsämne. Det här är några av de infallsvinklar som de medverkande religionslärarna har undersökt i klassrummet.

Ta del av deltagarnas arbete i temanumret Religion och livsfrågor (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: