Barnråden påverkar i förskolan

Vänge förskola har länge arbetat med barnråd där barnen får komma med idéer och tycka till om det som rektor och pedagoger planerar för förskolan.

Förskolan har inrett ett speciellt rum för barnrådsmöten. Vid barnrådsmötet deltar två barn och en förskollärare eller barnskötare från varje avdelning, tillsammans med förskolans rektor.

 – Vi börjar alltid mötena med att hälsa alla välkomna och alla berättar sina namn. Under mötet skickas en Alfons- och Milladocka runt i gruppen. När ett barn eller en vuxen håller i dockorna får den personen prata, berättar Marie Axelsson, förskollärare och utvecklingsgruppsledare på förskolan. 

Marie förklarar att dockorna gör att alla barn får synas, komma till tals och blir lyssnade på. Det blir lättare för alla att tycka till och säga sina tankar och åsikter.

– Det kan handla om aktuella frågor, till exempel vad barnen vill göra på Förskolans dag i maj, men också om vår värdegrund och hur vi bemöter varandra.

Frågor om att vara en bra kompis

Förskolan använder en vänskapslåda från barnrättsorganisationen Friends för att prata om olika frågor. Lådan innehåller Alfonskort som ger barn och pedagoger olika uppdrag, till exempel att prata om utanförskap och kamratskap. Hur kan det kännas om ett barn inte får vara med i en lek och vad kan man göra åt det?

Uppdragskorten som barnen får under barnrådsmötet sätter barnen och pedagogerna tillsammans upp i korridoren utanför barnrådsrummet. Sedan diskuterar barnen det aktuella uppdraget i grupp på sin egen avdelning. Då använder de också Alfons- och Milladockorna för att prata i turordning och lyssna på varandra.

Pedagogerna dramatiserar ibland det man pratar om, genom att spela olika roller. Sina svar dokumenterar barnen genom att rita och skriva. Sedan tar man med sig det till nästa barnrådsmöte.

Även de tysta barnen vågar mer

– Vi ser att barnen vågar ta för sig mer, även de tysta och blyga. De törs synas, prata och påverka. Vi såg till exempel ett "skav" som pedagogerna dramatiserade när ett barn inte får vara med och leka. Barnen kom själva på en lösning, hur man kan hantera det. De förstår också att det är okej att tycka olika utan att vara osams.

Föräldrarna är nyfikna och positiva

Barnens vårdnadshavare tar del av förskolans arbete på föräldramöten, i utvecklingssamtal och genom dokumentationer på förskolan och genom avdelningens lärlogg i Unikum.

– Föräldrarna vill gärna att deras barn ska få gå på barnrådsmöte och är positiva till vårt demokratiarbete med barnen. De tycker att det är roligt att lyssna på barnen och att se deras dokumentationer utifrån uppdragen barnen får i barnrådet.

En del i förskolans systematiska kvalitetsarbete

För pedagogerna ingår barnrådet som en del i deras systematiska sätt att jobba med demokrati och barns delaktighet och inflytande. Hela förskolan arbetar med samma frågor med barnen. 

Uppdaterad: