Skolbibliotekarien i klassrummet

Du kan ta skolbibliotekarien ur skolbiblioteket men aldrig skolbiblioteket ur skolbibliotekarien - möt Ulrika Håkansson Kallin skolbibliotekarie vid Bergaskolan, Bergagrundsärskola och Videskolan OCH grundskolans nya Bibliotekssamordnare.

”Mitt arbete sker framförallt utanför bibliotekets väggar” säger Ulrika och berättar här lite kort vad hon gör av de 20% hon har i sin tjänst till skolbibliotek för tre skolor. Hon ser sig själv som en tydlig resurs för lärare och elever att nå sina mål, är ute i klass med både lektioner och bokprat men bidrar också aktivit i arbetslagens planeringsarbete. Hon har ägnat en del av sin utbildningstid åt omvärldsbevakning vilket lagt grunden för att dra igång bibliotek som delvis är utanför den traditionella boxen, men absolut innanför styrdokumentens ramar. Ulrika påtalar också vikten av ett fungerande nätverk mellan skolbibliotekarier. Filmen gjordes ursprungligen till höstens andra nätverksträff för lärare, också det ett viktigt forum för att tänka tillsammans och dela erfarenheter.  

Under läsåret 2020 kommer Ulrika ägna 40% av sin tid åt att centralt stödja framväxten och utvecklingen av skolbibliotek i Uppsala grundskolor som Bibliotekssamordnare och tillhör då Utvecklingsenheten. Hon påbörjar sin tjänst under januaris sista veckor och ni kommer garanterat att få höra mer om hennes arbete i den rollen. Hon kommer att verka stödjande för rektorer, skolbibliotekarier, fritidshem och skola i arbetet med Literacitet och hur skolbiblioteket kan bli en viktig kugge i skolutvecklingen. Välkommen Ulrika!

Ulrika tipsar: 

Uppdaterad: