Skulpturprojekt på estetprogrammet Uppsala GS Fyrisskolan

Ett skapande möte mellan konsthantverkare och estetelever – en riktig lyckträff.

Så sammanfattar Kajsa Wallin, bildlärare på Fyrisskolan Gymnasiesärskola det projekt som hon med elever på Estetprogrammet haft tillsammans med konsthantverkaren Sara Hjelmstedt under höstterminen 2022.

I projektet har man träffats 4 måndagar under tre timmar och genomfört ett skulpturprojekt där elever lärt sig hur man skapar djurtroféer i papier-maché. Onsdagen 1 februari stod de färdiga resultaten att beskåda i Fyrisskolans bibliotek där eleverna bjudit in till vernissage.

Kreativt och roligt skapandeprojekt

Upprinnelsen till projektet startade redan under våren 2022 då Kajsa fick kontakt med Sara Hjelmstedt, konsthantverkare i måleri, foto och skulptur. Sara Hjelmstedt arbetar konstnärligt med papper på olika sätt och har en lång och gedigen erfarenhet av att skapa dockor, masker och djurtroféer. Som konstnär är hon verksam i Uppsala och har haft utställningar på bland annat Kaleido Konsthantverk i Uppsala.

- Jag har beundrat Saras arbete i flera år och att få möjligheten att göra ett projekt tillsammans med henne och eleverna på estetprogrammet på Uppsala GS var något jag hoppats få till under en längre tid. Att kunna bjuda in en konstnär till skolan och genomföra ett skapandeprojekt tillsammans med eleverna skulle vara en så lärorik och värdefull upplevelse. När Sara fick frågan om hon kunde tänka sig att vara med i ett projekt med oss på Fyrisskolan sade hon "Ja, vad kul! Det vill jag gärna!!" Det var början på vårt kreativa, lärorika och roliga skapandeprojekt.

Projektet har finansierats ekonomiskt från kulturförvaltningen och det var förutsättningen för att projektet skulle bli av.

Djurtroféer av lera, gips och papier-maché

Under projekttiden valde man att fokusera på att tillverka djurtroféer medDjurskulptur-webb.jpg lera, gipsavgjutning och papier-maché. Papier-maché är ett samlingsnamn för en teknik inom konst- och konsthantverk som innefattar papper och klister.

Eleverna fick utforska teknik och arbetssätt

Saras tanke var att utforska teknik och arbetssätt tillsammans med eleverna. Sara ville också lära ut hur man kan arbeta med tekniken på olika sätt och hur den historiskt har använts. Eleverna inspirerades av Saras djurtroféer men även andra föremål skapade i papier maché som teatermasker och lackaskar från Nepal.

- Inför projektet gjorde vi även ett studiebesök på Zoologiska museet i Uppsala för att få inspiration och idéer men även för att för att se hur djur ser ut, berättar Kajsa. Där fanns mycket som fascinerade eleverna och fotografierna vi tog klistrades upp på stora papper i klassrummet. Sedan tog den kreativa processen fart.

Från teknik till färdig skulptur

Eleverna valde en bild av ett djur som de ville skapa och stegvis vägledde och undervisade Sara eleverna från teknik till färdig skulptur. Elevernas engagemang gick inte att ta miste på och de var så motiverade och engagerade i alla faser och jobbade intensivt med sina skapelser. Kajsa berättar att det var en härlig känsla att se elevernas delaktighet under lektionerna och i processen. I slutet målades djurtroféerna, några fick även en ram och de var nu redo att visas upp.

- Det här har varit ett fantastiskt projekt för alla inblandade, menar Kajsa. Framförallt för eleverna som har fått möjligheten att möta en konstnär som delar med sig av sina yrkeskunskaper och erfarenheter. Genom att praktiskt skapa tillsammans har eleverna ökat sina kunskaper om och färdigheter i hantverket och de känner stor stolthet över vad de åstadkommit. Inte minst har deras lust att skapa själva ökat genom den inspiration projektet givit.

Skulpturförslag för offentlig konst

Kajsa berättar att eleverna under förra läsåret lämnade in ett skulpturförslag på offentlig konst till Uppsala kommun. Våren 2021 sattKungsangsliljor-webb.jpg eleverna och diskuterade stadens befintliga samt kommande offentliga konstverk och skulpturer. De kom då på idén att själva göra ett förslag på skulptur att placera någonstans i stan.

- Eleverna kom fram till att skapa tre mindre modeller av kungsängsliljor som skulle komma upp ur asfalten eller stenplattorna, säger Kajsa. På riktigt ska dessa skulpturer vara lika höga som lyktstolpar så man känner sig liten när man går under dem. I blomman ska det vara en lampa som lyser när det är mörkt ute Det vore roligt om de fick pryda att av Uppsalas torg i framtiden.

Ser fram emot fler samarbeten

- För mig som bildlärare har det här projektet varit den bästa av fortbildningar. Det har varit en förmån att få ta del av Saras professionella kunskaper och hantverksskicklighet. Det jag lärt mig under projektet kommer att bli ett återkommande projekt i min undervisning, menar Kajsa.

För Sara har upplevelsen och samarbetet också varit positivt genom att det öppnat upp för fler möjligheter till samarbeten att komma ut och arbeta på skolor inom ramen för olika projekt. Det har varit en ”win-win-situation” för alla inblandade.

Kajsa ser fram emot fler liknande samarbeten i framtiden och är tacksam för att kulturförvaltningen stöttade projektet som betyder mycket för eleverna på estetprogrammet på Uppsala GS. Det är en utmaning att möjliggöra för eleverna att göra sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) hos en yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare. Nu kom konsthantverkaren istället ut till skolan och det skapande möte som uppstod under dessa veckor blev verkligen en sann lyckträff.

Uppdaterad: