Kvalitetspris för språkundervisning - Emelie Hahn

Gränbyskolan prisas för sin språkundervisning, och fick nyligen motta "Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning/The European Language Label" för ett av sina projekt "Hej Sverige! Hallo Deutschland!". Ett projekt där en niondeklass sedan januari haft kontakt med en skola i Tyskland. Emelie Hahn, lärare i tyska och SO, har initierat och driver projektet.

Emelie Hahn och Stina Hulten

Här följer ett utdrag ur den nationella juryns motivering:

”Gränbyskolan får Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning för sitt virtuella utbytesprojekt. I projektet får svenska och tyska elever lära känna varandra och utbyta kunskap och erfarenheter genom att arbeta med ett stort antal it-verktyg såsom Skype, chattar, avatar- och powerpoint-presentationer, video och live-events.”

Redaktion har ställt några frågor till Emelie för att få reda på mer kring hennes bakgrund och de drivkrafter som ligger till grund för hennes innovativa undervisning, och varför just omvärldskunskap och främmande språk ligger henne så varmt om hjärtat:

Det faktum att du är lärare i samhällskunskap och tyska tyder ju på att du är intresserad av omvärlden och främmande språk, något som du säkert vill överföra till dina elever genom din undervisning. Hur väcktes ditt intresse för just dessa ämnen? Var det i skolan? Eller på något annat sätt?

Intresset för omvärlden och främmande språk är absolut något jag vill överföra till mina elever. Omvärldskunskap, kulturkompetens och språk är också av stor vikt då globaliseringen ökar och digitaliseringen för världen allt närmre. Med digitala verktyg kan man enkelt ta ut klassrummet i världen och ta in världen i klassrummet. Genom de projekt jag driver med eleverna kan jag vidga deras vyer och bredda deras värld, ge dem autentiska mottagare (och vänner) i deras egen ålder i andra länder för deras uppgifter m.m. Genom digitala verktyg kan vi resa (virtuellt), ha språkundervisning i realtid med live-events via t.ex. eTwinning Live och Skype och mycket mer. Jag har alltid varit intresserad av andra länder och kulturer. Språkintresset har alltid funnits där. Tyskan särskilt, då jag har tyskt påbrå. På högstadiet och gymnasiet läste jag även franska och spanska, vilket jag fortsatte med i USA där jag bodde i nästan två år efter gymnasiet. Då läste jag också bland annat engelska och mandarin. 

Och hur ser dina elever på betydelsen av att lära sig främmande språk? Om man jobbar inom ett globalt företag idag, så är det inte ovanligt att ens teammedarbetare jobbar på kontor utspridda på flera kontinenter, och att man nio gångar av tio har digitala möten. Ditt projekt som du och skolan har vunnit pris för, handlar väl i hög grad om detta, eller hur?

De är medvetna om att det är viktigt att lära sig främmande språk. Genom projekten har de också fått egna erfarenheter av att engelskan inte alltid räcker till, exempelvis i live-events och på utbytesresor vi haft, då de fått uppleva detta. Jag känner också att de har ett stort driv och engagemang för språkundervisningen (tyskan) då vi samarbetar med tyska ungdomar i deras egen ålder. De har autentiska mottagare i målspråkslandet. De tyska eleverna gör samma uppgifter som vi och vi redovisar för varandra i vårt Twinspace (webbplats) på eTwinning. Fler än jag som deras lärare ser vad de gör, vilket också blir en drivkraft. De får även se hur tyska ungdomar har löst uppgiften. Vi tittar och jämför, anordnar live-events etc. Det skapar en djupare förståelse. Genom att arbeta så här jobbar vi kontinuerligt med förmågorna i moderna språk, men det ger också eleverna så mycket mer.

De deltagande eleverna har resultatmässigt uppnått en högre grad av måluppfyllelse jämfört med andra elever i samma årskurs. Vilka tror du är de främsta orsakerna till det? Är det en kombination av nya kompetenser, lustfyllt lärande och engagemang?

Jag tror absolut att det är en kombination av nya kompetenser, lustfyllt lärande och engagemang. Den digitala kompetensen kommer naturligt genom projektet (projekten då jag även koordinerar skolans tvååriga Erasmusprojekt "How Diversity Makes Us One!" som vi har med fem andra skolor i fem andra länder). Digitala verktyg är naturligt integrerade i projektet, och jag använder digitala verktyg för att utveckla och förstärka lärandet, så att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen så bra som möjligt samt fortsätta utvecklas. Jag jobbar för ett högt KASAM (känsla av sammanhang) – eleverna har inflytande i undervisningen från planering till genomförande och utvärdering. Jag arbetar med värdeskapande och verklighetsbaserade uppgifter. Jag utgår från elevernas intressen och erfarenheter. Jag arbetar ämnesövergripande och i CLIL-projekt. Att de har autentiska mottagare i deras egen ålder i målspråkslandet, att det blir språkundervisning i realtid –kontakten med målspråkslandet. "Det blir viktigt när det är på riktigt!"  

Läs mer om tävlingen och de tre vinnande projekten 2018 på Skolverkets webbplats.

Uppdaterad: