Skönlitteratur och drama som verktyg för kommunikativ engelskundervisning

Johanna Sjögren Eklund, förstelärare och klasslärare åk4-6, Almtunaskolan 

Ulrika Eckerman Dolk, förstelärare och speciallärare åk F-6, Kvarngärdesskolan

Skönlitteratur och drama som verktyg för kommunikativ engelskundervisning 

En vanlig utmaning i engelskundervisningen är elevers språkängslan och självmedvetenhet, som kan göra det svårt att klara målet om interaktion på engelska. Ett konkret sätt att förebygga och arbeta med detta är att använda sig av dramaövningar och rollspel, samt aktiviteter som bygger på bilder, sagor och andra berättelser. 
I den här föreläsningen får du förslag på dramaövningar, rollspel och aktiviteter utifrån skönlitteratur för att lyckas med den kommunikativa engelskundervisningen. 

Målgrupp 1-6

Föreläsningen ges kl. 13.45-14.30 och 15.15-16.00

Anmäl dig här

Uppdaterad: