Hällby förskola – med finskspråkig avdelning

Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska, därför finns det en finskspråkig förskola i stan.

Finskspråkiga förskolan följer förskolans läroplan och även styrdokumenten och verksamhetsplanen som gäller för Uppsalas kommunala förskolor. Ett av läroplansmålen är att varje barn ska få förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

– Vi pedagoger är både finsk- och svenskspråkiga. Vi pratar främst finska med barnen men stärker även det svenska språket. Ofta speglar vi språken. När barnen säger något på svenska upprepar vi det på finska. Och vi läser det vi kallar tvillingböcker, det vill säga böcker som finns på både svenska och finska. Då hör barnen samma ord på båda språken, fortsätter säger Elina Kristerson, förskollärare på finskspråkiga förskolan.

Pratar modern finska

Förskolan strävar efter att barnen ska lära sig modern finska, som pratas i Finland nu. Därför är många av pedagogerna uppvuxna i Finland och har gått i finsk skola. En av barnskötarna på förskolan är Bettina Jansson, hon flyttade från Finland till Uppsala 2012.

– Jag har jobbat på finskspråkiga förskolan i sju år nu och trivs jättebra. Vi har ett fint samarbete inom arbetslaget. Vi hjälps åt och kommunicerar mycket med varandra. Det är roligt att följa hur barnen utvecklas inom finskan. Vårdnadshavare berättar ofta att barnen använder nya finska ord hemma, ord som de lärt sig på förskolan, säger Bettina Jansson.

Arbetar också med finsk kultur

Pedagogerna på förskolan förmedlar även finsk kultur till barnen. Bland annat uppmärksammar de Finlands självständighetsdag och andra högtider. Pedagogerna har en löpande dialog om vad som är finsk kultur i övrigt.

– Det är viktigt att barnen lär sig om den finska kulturen. Vi har intressanta diskussioner om vad som är finsk kultur och vad vi ska överföra till barnen. Det som är typiskt finskt för mig kanske inte är det för dig. Vi bjuder även in vårdnadshavare i kulturdiskussionen, avslutar Sara Lundéll.

Läs om hur Uppsala kommun arbetar med de nationella minoritetsspråken på uppsala.se.  

Uppdaterad: