Basutbud för grundskolan

För att garantera alla barn likvärdig tillgång till kultur under sin grundskoletid har Uppsala ett basutbud för årskurs F-9. Tanken är att varje klass tar del av ett kulturprogram per läsår inom basutbudet.

Basutbud för grundskolan

Skolan är Uppsalas viktigaste kulturinstitution. Att möta kultur som barn ger kunskaper som blir till verktyg för att kunna delta i kultur- och samhällsliv. I skolan samverkar estetiska uttrycksformer med andra ämnen och är en väg till ökad måluppfyllelse.

För att garantera alla barn likvärdig tillgång till kultur har Uppsala ett basutbud för årskurs F-9. Tanken är att varje klass tar del av ett kulturprogram per läsår inom basutbudet.

Utöver basutbudet finns även ett stort valbart utbud av skolprogram att välja bland. Skolan kan boka fritt och obegränsat ur det valbara utbudet, som ett komplement till basutbudet. Vad som erbjuds inom basutbudet och det valbara utbudet varierar från läsår till läsår, men återkommande kommer vara att alla klasser i åk 1, 4 och 9 kommer erbjudas en professionell scenkonstupplevelse per läsår. 

Basutbudet lanseras från och med läsåret 2024/2025.

Se och boka basutbudet

Kulturprogram både inom basutbudet och det valbara utbudet bokas på utbudsbokningen.uppsala.se. Programmen för det kommande läsåret blir synliga i juni under föregående läsår, och sedan bokningsbara i augusti. 

För läsåret 2024/2025 kommer program inom basutbudet att släppas för bokning tisdag den 13 augusti. 

Läs mer

Vad är ett basutbud?

Många kommuner jobbar med centrala strukturer för att barn och unga ska få möta, ta del av och själva utöva kultur. Ett basutbud är upplagt årskursvis efter skolans form.

Hur man gör varierar något från kommun till kommun, men det som är ett genomgående drag är att varje klass får en kulturupplevelse, ett besök på en kulturinstitution eller en workshop inom ett kulturuttryck, regelbundet, under sin skoltid. Oftast är det grundskolan som omfattas av basutbudet.

Genom basutbudet reserveras platser på kulturprogram för kommunens elever. Syftet är att Uppsala kommun ska kunna erbjuda en likvärdig tillgång till kultur inom basutbudet.

Varför basutbud?

Möjligheten till kultur ska inte vara beroende av en särskilt kulturintresserad skolledare eller en eldsjäl till lärare. Utformningen av ett basutbud bygger på skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande. Uppdraget innebär att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud men också att använda estetiska uttryck och skapande arbetssätt som en del av undervisningen.

Genom att i olika årskurser erbjuda förutbestämda kulturella uttryck, kommer eleven efter avslutad skolgång ha tagit del av en mängd kulturuttryck som ingår i samhällets kulturutbud.

Syftet är att stärka och utjämna tillgången till professionell kultur och eget skapande. På så vis skapas likvärdighet för alla barn och unga oavsett var de bor, vilken skola de går i, vilka funktioner de har och hur hemförhållandena ser ut.

Susanne Frick

Kultursekreterare
Uppdaterad: