Skolans fysiska lärmiljö

Uppsala kommuns syn- och hörselpedagoger delar sina tips och tankar om fysisk lärmiljö.

Materialet är skapat av Barn- och elevhälsans synpedagog Åsa Mortensen och hörselpedagogerna Johanna Kylin och Jakob Hansson.

Syftet är att sprida kunskap om hur arbetet med fysisk lärmiljö kan stötta lärandet och vara en del i systematiskt kvalitetsarbete. Vi delar våra  kunskaper och erfarenheter om hur ni kan påverka och anpassa lärmiljön. Vi utgår från forskning och beprövad erfarenhet inom området som vi försöker förmedla på ett lättförståeligt sätt och utifrån detta skapa förslag på förbättringar - för varje lärmiljö och klassrum.
På denna sida hittar du:

  • Ser du det här? En utbildningsfilm om visuell miljö och anpassningar i den fysiska lärmiljön för synnedsatta elever men också en tydliggörande visuell miljö för alla. Filmen är framtagen i samarbete med specialpedagoger med inriktning syn i Norrköpings kommun, Västerås stad och Uppsala kommun.
  • Arbete med ljudmiljö. Ett samlat material för personal inom förskola och skola för arbete med ljudmiljön. Kartläggningsmaterial Ljudmiljö. filmen Tyst i klassen, interju om ljudvila samt en rapport om erfarenheter kring ljudutjämningssystem.
  • Nu hör vi! Sju kortfilmer för förskola och grundskolans tidigare år som inspirerar till samtal om ljudmiljön. En lärarhandledning kompletterar filmerna för ett arbete kring ljudmiljö med barnen i klassrummet.

Ser du det här? - Om visuell miljö i skolan för personal

En utbildningsfilm om visuell miljö och anpassningar

Arbete med ljudmiljö

Läs vårat förslag (PDF, 257 KB) på upplägg kring arbete med ljudmiljö för personal på förskola- och skola.

Kartläggningsmaterial för ljudmiljö

Ett material som kartlägger ljudmiljö, underlättar systematisk diskussion och ökar kompetensen om ljudmiljö. Materialet är uppdelat på fyra dokument som tillsammans utgör en helhet för ett systematiskt arbete med ljudmiljö. Enskilda dokument kan också användas separat.

Tyst i klassen! - om ljudmiljö i skolan för personal

En utbildningsfilm för personal inom skola. Vi presenterar ljudmiljöns inverkan på lärande samt tips för att skapa en bättre lärmiljö.

Ljudvila på förskolan

En intervju med förskolepersonal om hur de arbetat på gruppnivå med ljudvila för att utveckla lärmiljön.

Ljudutjämninssystem på skolor i Uppsala kommun

Läs hörselpedagogernas rapport (PDF, 1 MB) om användandet av ljudutjämningssystem på fem grundskolor i Uppsala kommun.

Nu hör vi - Sju kortfilmer för barn om ljudmiljö

I lärarhandledningen beskrivs hur personal och barn gemensamt kan arbeta med ljudmiljön genom stöd av filmerna. Förskolor och skolor inom Uppsala kommun kan kontakta hörselpedagog för att beställa ett fördjupat innehåll.

Lärarhandledning för filmerna Nu hör vi! (PDF, 508 KB)
Intyg för klassen till Nu hör vi! (PDF, 184 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt med syn- och hörselpedagoger:

Synpedagog Åsa
E-post: asa.mortensen@uppsala.se, Telefon: 018-727 46 95
 
Hörselpedagog Johanna
E-post : johanna.kylin@uppsala.se, Telefon: 018-727 80 28

Hörselpedagog Jakob
E-post : jakob.hansson@uppsala.se, Telefon: 018-727 80 29

Uppdaterad: