Trivselledarprogrammet

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna.

Läs mer om Trivselledare på deras hemsida

Här kan du se ett reportage från Bälinge skola som är en av flera skolor i Uppsala som är med i Trivselledarprogrammet.

Uppdaterad: