Ansökan FoU-projekt

Här hittar du all praktisk information om hur det går till att ansöka och driva ett utvecklingsprojekt (FoU-projekt) i Uppsala kommuns kommunala skolor och förskolor.

Utlysningsperiod - FoU

Ansökan för ansökan till FoU-projekt 2024-2025 är stängd. Ny ansökningsperiod för 2025-2025 öppnar hösten 2024. 

Workshop inför ansökan

Om man vill ha hjälp att formulera en fråga eller veta mer om hur man skriver ansökan kan man vara med på en workshop som hålls under hösten.

Anmälan till workshop görs till verksamhetsutvecklare Karin Eriksson Johansson. 

Beslut fattas i januari

Beredning av ansökningarna inför beslut görs av handledande och adjungerade lektorer, samt skolformernas ledningsgrupper. 

Beslut fattas av utbildningsdirektören.

Alla som har ansökt får besked om sina ansökningar i början av vårterminen. Därefter publicerar Uppsala kommun alla beviljade projekt på Pedagog Uppsala och i skolformernas nyhetsbrev.

Så bedöms ansökningarna

Projektet ska kunna öka Uppsala kommuns elevers måluppfyllelse, utgå från våra utvecklingsbehov och kunna spridas till fler lärare.

Alla ansökningar bedöms utifrån:

  • frågeställningens didaktiska relevans
  • planens tydlighet
  • genomförbarhet
  • lärargruppens förutsättningar att genomföra projektet.

Det här krävs för att få stöd till ett FoU-projekt

  • Att skolledningen garanterar att lärarna kan delta i planeringsträffar och seminarier under designfasen på vårterminen.
  • Att alla lärare som deltar kan vara med i centralt ordnade seminarier eller handledningsträffar på en bestämd tid.
  • Att det avslutade projektet redovisas i en skriftlig rapport som kan spridas till lärare och andra intresserade. Lärare som deltar ska också vara beredda på att presentera projektet på kommunens utvecklingskonferens och övergripande ämnesträffar.
  • Att din skola står för eventuell teknisk utrustning som behövs, till exempel kostnad för att kopiera samt eventuell litteratur. Alla kostnader för att sprida projektresultaten står respektive skolform centralt för.

Vem kan söka?

Om du arbetar på en kommunal förskola eller skola inom Uppsala kommun kan en ansökan lämnas in av en lärargrupp på en förskola, skola eller ett par lärare från flera förskolor eller skolor som samarbetar om ett projekt. Projektet pågår under tre terminer där tid i projektet blir en del av din tjänst under andra och tredje terminen.

Ansökningsblanketten laddas ner och fylls i digitalt, se länk nedan. Mejla ansökningsblanketten till Karin Eriksson Johansson. E-post: karin.eriksson-johansson@uppsala.se

Ladda ner ansökningsblanketten

Ansökningsblankett FoU 2024-2025 (DOCX, 383 KB)

Läs om tidigare projekt

Uppdaterad: