Undervisning i Coronatider

Förskolan, grundskolan och gymnasiet strävar efter att behålla en stabil vardagsmiljö för barn och elever under coronapandemin. Undervisningen pågår men den är anpassad efter situationen som råder. Här berättar Leyla Afif, Cecilia White och Sanna Wallén hur det fungerar och vilka erfarenheter de tar med sig när vardagen återgår till normalläge

Fler timmar utomhus har gett friskare barn

Det var ett par intensiva veckor på Trasthagens förskola i början av coronaperioden. Både barn och pedagoger var sjuka. Genom mer utevistelse och närmare samarbete mellan avdelningarna kunde situationen hanteras på ett bra sätt. I dag är barnen friskare än vanligt.

Läs hela reportaget här (PDF, 124 KB)

 

Parallella undervisningsformer på Knutby skola

Sedan vecka 11 är många elever i årskurs 3-klassen Enhörningarna hemma men få är så pass sjuka att de inte kan delta i undervisningen. Därför undervisar läraren Cecilia med hjälp av digitala verktyg. Då kan alla elever hänga med, oavsett om de är i klassrummet eller hemma.

Läs hela reportaget här (PDF, 136 KB)

 

Blixtsnabb omställning till fjärr- och distansundervisning

Det gick fort när gymnasiet ställde om från klassrumsundervisning till fjärr- och distansundervisning. Information, tips och idéer kom från många håll men det fanns inget facit för hur undervisningen skulle bedrivas. Läraren Sanna Wallén på Katedralskolan konstaterar att det fungerar bra nu och att hon har lärt sig mycket längs vägen.

Läs hela reportaget här (PDF, 128 KB)

Uppdaterad: