Bjud in en forskare!

Om ni är en partnerförskola eller partnerskola har ni just nu chansen att ansöka om forskar-lärarsamverkan. Sista ansökningsdag är 31 januari.

Partnerskolor och partnerförskolor är de skolor och förskolor som tar emot och handleder lärarstudenter. De har möjlighet att ansöka om det som kallas forskar-lärarsamverkan.

Med forskar-lärarsamverkan kan en partnerskola/partnerförskolan få skräddarsydda föreläsningar, workshops eller handledd undervisningsutveckling från en forskare eller lärare från lärarutbildningen vid Uppsala universitet (EDU).

EDU erbjuder färdiga forskar-lärarsamverkanspaket. Eller så kan rektor på en partnerskola/partnerförskola själv önska någon typ av samverkan som passar den egna verksamhetens behov.

Kontakta din rektor

Det är rektor på partnerskolan/partnerförskolan som ansöker. Rektor har fått information om hur man ansöker.

Sista ansökningsdag för forskar-lärarsamverkan inför kommande läsår är den 31 januari.

Vid frågor rörande forskar-lärarsamverkan kontakta verksamhetsutvecklare Karin Eriksson Johansson.

 

18 januari 2024