Trivselledare

Trivselledare, det begreppet har cirkulerat. Vad är det? Varför har man Trivselledare på sin skola?

Vad innebär det att vara trivselledare?

-  En trivselledare ska vara med och bidra till mer aktivitet på rasterna, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö, säger Gabriel. Gabriel Oredsson (lärare idrott & hälsa och matematik) och Sebastian Palestro (socialpedagog) är Trivselledaransvariga på Tiundaskolan.

Trivselledarna deltar på två utbildningsdagar per år tillsammans med trivselledare från andra skolor i närområdet. Eleverna utbildas i rollen som trivselledare, de får tips på hur de ska leda en lek och fokus läggs på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt.

Trivselledarna har ansvar för att sätta igång och skapa aktivitet bland eleverna på rasten. Trivselledarna bär västar för att synas, välkomnar alla som vill vara med och deltar även själva i aktiviteten. De planerar och utvärderar aktiviteterna och får dagligen träna sig på att leda andra. Trivselledare utses genom en omröstning i klassen och i samråd med klassens mentor. En elev som är inblandad i mobbning eller annan kränkande behandling utses inte till Trivselledare. Ansvarig pedagog kan utse andra än de som eleverna har nominerat för att skapa rotation eller ge positiv stimulans till enstaka elever. Ledarna utses för en termin i taget.

 

Varför har ni trivselledare?

För att:

• öka trivseln

• främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna

• bygga goda vänskapsrelationer

• förebygga konflikter och mobbning

• främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt

Hur länge har ni haft Trivselledare på Tiundaskolan?

- Vi har jobbat med trivselledare på Tiundaskolan i ungefär fem år nu, berättar Sebastian. Eleverna lär sig att ta ansvar, blir goda förebilder och de yngre eleverna får äldre elever att se upp till. Flera elever är med och leker. Mer rörelse på rasterna vilket leder till bättre koncentration och lugnare lektioner.

Vad tycker eleverna?

- De tycker att det är roligt att få prova på nya lekar och använda sig av lite häftigare material som vanligtvis inte går att låna. Många elever känner en trygghet att det många gånger finns en plats/aktivitet dit alla är välkomna och får känna delaktighet, berättar Gabriel och Sebastian.

Påverkas klassrumsklimatet?

- Genom att eleverna rör på sig på rasterna så påverkar det klassrumsklimatet till det bättre, berättar Sebastian. Gemenskapen över klassgränser påverkas till det bättre. Vi trivselledaransvariga skickar även ut tips på rörelsepauser med jämna mellanrum.

Hur kommer eleverna på aktiviteter?

- Vi ger eleverna en bank med aktiviteter och lekar där dom sedan får vara med och påverka vilka lekar som ska lekas under rasterna. Det kan vare allt från enkla kullekar till mer avancerade aktiviteter som innefattar roligare material. En favorit är vår stora speedstacks som alltid är väldigt uppskattade, säger Gabriel.

 

Vad säger eleverna?


Emma Palestro-Pellnor & Emelie Setambar Komishani går klass 5b på Tiundaskolan och är Trivselledare. Här följer deras ord om vad det innebär att ha den rollen och vilka favoritaktiviteter de föredrar på rasterna.

- Att vara Trivselledare innebär att man ska ta hand om barnen, hjälpa dem och visa att man verkligen vill vara där för att hjälpa och inte bara för att missa lektioner. Våra kompisar kanske tycker att det är barnsligt, att vi bara vill skippa lektionerna men för mig är Trivselledarrollen en plats där jag vill att personer som till exempel är från ett annat land och inte har så många att leka med kan komma till oss så leker vi gärna med dem, berättar Emma och Emelie.

 

- En lek som vi gillar väldigt mycket är Trivselledar-hjulet. Vinterlekar är svåra att komma på men vi tycker att man kan köra någon rolig kull för då får man röra på sig och då blir man varm. Det kan påverka hur det är i klassrummet ifall man har mycket spring i bena efter lekarna eller om man blir trött eller om man kan fokusera bättre för man har fått springa av sig lite.

Att vara trivselledare innebär att försöka få med så många barn som helst i lekar och ingen ska känna sig utanför och man ska ta hand om varandra. Även om man blir irriterad ibland så ska man alltid försöka vara trevlig och snäll ändå.

Dom i vår klass brukar inte alls vara med, det är oftast dom som går i lågstadiet som vill vara med och leka.
Vi tycker leken med snurrhjulet är roligast eftersom man kan vinna fina sudd men även om man inte vinner så är det kul för man får ett uppdrag som man ska göra. Rockringsleken är väldigt rolig och går att leka både på sommaren och vintern, berättar Trivselledarna.

Påverkar rasterna hur det är i klassrummet?


- Det vet vi inte om det gör det men vi tror det iallafall eftersom alla leker tillsammans och då hittar man nya vänner. Om man har svårt att till exempel sitta still så hjälper det ju kanske om man är med och leker så det kanske blir enklare att sitta still och då blir det lugnare i klassrummet, avslutar Emma och Emelie.

 

Vill du veta mer om vad det innebär att arbeta med Trivselledare går det bra att kontakta Gabriel (gabriel.oredsson@skola.uppsala.se) eller Sebastian (sebastian.palestro@uppsala.se). Det går även bra att hitta mer information på Trivselledare.se

 

Anna Sjölin, redaktör grundskolan

Uppdaterad: