If you can dream it you can do it - Stordammens skola!

Det finns en värme på Stordammens skola. Den slår emot oss när vi kommer och den stannar kvar i oss när vi går. Det märks att man på Stordammen har jobbat mycket med värdegrunden och att den sitter i väggarna. Eller kanske snarare på väggarna.

Vi åker ut till Stordammen för att samtala med biträdande rektor Cilla Peiro och rektor Gabriella Ekström angående deras satsning på digitalisering. Men det går inte att besöka Stordammen utan att först prata om eleverna och om skolans viktigaste uppdrag, att se varje elev - varje dag.

Både Cilla och Gabriella har jobbat på skolan länge och kommer under samtalet med oss ofta tillbaka till ord som uthållighet och kontinuitet. De har bevittnat både med och motgång men släpper aldrig blicken på målet. Deras digitala satsning var en självklarhet och deras uppdrag som ledare är tydligt, att skapa förutsättningar för lärar och elever att förändra och förädla sin undervising och sitt lärande med hjälp av digital teknik. "Att var en skola i tiden, att vara en modern skola innebär att man måste satsa på digitalisering. Så därför var det viktigt för oss att till exempel öka tillgången på datorer för eleverna", säger Gabriella. 

I samma mening som förutsättningar nämn så nämns också Eddie, deras klippa och IT ansvariga på skolan. Det är han som finns till för att minska "Gruset i maskineriet", som Gabriella kallar det. Som felsöker och stödjer både elever och lärare och säkerställer att maskinparken är intakt och fungerande. 

Ett annat ord som nämns när de pratar om att skapa förutsättningar är tid. Varje vecka har det avsatts tid till att jobba med processer knutna till deras digitala satsning, ibland har träffarna ett styrt innehåll och ibland är det mer löst i kanterna men att det ska handla om det digitala, det är en självklarhet. 

Att ge eleverna de kunskaper de behöver för att kunna lyckas i en digital framtid är målet för ledningen på Stordammen. En hållbar framtid, där dörren till hela världen står öppen. 

Vid tangenterna 
Sara Lundberg

 

Uppdaterad: