Översikt och tider för dagen

UKUS21 måndag 1 november

Förmiddag

9.00

Livesändningen UKUS21 startar

Moderator Jacke Sjödin inleder dagen

Erik Ojala, grundskolechef hälsar välkommen!

9.15

Maria Wiman - Värdeskpande lärande

10.15

Jacke Sjödin leder mellansnack

10.30

Martin Lackéus - Värdeskapande lärandets vetenskapliga grund

11.50

Jacke Sjödin leder eftersnack

Livesändning avslutas 

 

Eftermiddag

13.00-13.45 - Första passet föreläsningar

 • Framgångsrik undervisning som skapar trygghet och studiero - hur kom vi dit? 
 • Maxa utflykten med M365! 
 • “Det var alltid mitt fel” - att nå fram till eleven när vi testat allt och inget funkar
 • "Har du fått med dig allt du behöver?"  
  - En föreläsning om anpassningar för ökad tydlighet och arbetsmetoder som frigör tid
 • Få elever att växa genom ansvar - använd rasten som verktyg
 • Äventyrspedagogik- en metod för samarbetsbaserat- och meningsfullt lärande
 • Särskild begåvning - välsignelse eller förbannelse?
 • Om du utmanas av elever framför gruppen
 • Forskning och förvirring 
 • Eftersnack!

13.45-14.30 - Andra passet föreläsningar

 • Att leda en elevaktiv undervisning
 • Jobba praktiskt med KL - kooperativt lärande 
 • Skönlitteratur och drama som verktyg för kommunikativ engelskundervisning 
 • Bemöta och bli bemött 
 • Smak för hållbar matkonsumtion  
 • Lärandestrategier- Hur får vi eleverna att nå kunskapskraven? 
 • Flickor med NPF
 • Bilder i en digital värld 

14.30-15.15 - Tredje passet föreläsningar

 • Framgångsrik undervisning som skapar trygghet och studiero - hur kom vi dit? 
 • Maxa utflykten med M365! 
 • "Har du fått med dig allt du behöver?"  
  - En föreläsning om anpassningar för ökad tydlighet och arbetsmetoder som frigör tid
 • Få elever att växa genom ansvar - använd rasten som verktyg
 • Äventyrspedagogik- en metod för samarbetsbaserat- och meningsfullt lärande
 • Särskild begåvning - välsignelse eller förbannelse?
 • Forskning och förvirring 
 • Eftersnack!

15.15-16.00 - Fjärde passet föreläsningar

 • Att leda en elevaktiv undervisning
 • Jobba praktiskt med KL - kooperativt lärande 
 • Skönlitteratur och drama som verktyg för kommunikativ engelskundervisning 
 • Bemöta och bli bemött 
 • Smak för hållbar matkonsumtion  
 • Lärandestrategier- Hur får vi eleverna att nå kunskapskraven? 
 • Flickor med NPF
 • Bilder i en digital värld 
 • “Det var alltid mitt fel” - att nå fram till eleven när vi testat allt och inget funkar

 

Uppdaterad: