Språkutveckling är förskolans viktigaste uppdrag

Att arbeta språkutvecklande kan till exempel handla om att utveckla hur vi pedagoger samtalar med barnen: vilket språk vi använder, hur vi använder vårt kroppsspråk och hur vi ställer frågor till barnen, säger Maria Swedman, förskollärare och språk-, läs- och skrivutvecklare i Uppsala kommun.

Böcker i fokus på Trasthagens förskola

På Trasthagens förskola arbetar man aktivt med barnlitteratur, både med de yngre och de äldre barnen. Böcker används som ett centralt redskap när pedagogerna planerar och genomför projekt med fokus på olika mål. När barnen visar intresse för att klippa, gunga eller trycka på knappar så kan pedagogerna både läsa böcker om det och skapa tillfällen där barnen får pröva samma sak i verksamheten.

– Genom vårt arbete med böcker har barnen blivit mer intresserade av att berätta, gestalta och leka sagor. Barnen lekläser också själva och för varandra, säger Anne Söder, barnskötare Trasthagens förskola.

Högläsning är viktigt i tidig ålder

Att tidigt väcka intresse hos varje barn för litteratur är en viktig framgångsfaktor för barns språkutveckling. Högläsning ger många språkliga fördelar och ordförrådet påverkas i hög grad av hur mycket högläsning varje barn har fått.

– Anledningen är att vi i litteraturen får tillgång till gemensamma upplevelser och ett språk som vi inte möter i vardagen. Att arbeta medvetet med språkutvecklande högläsning i små grupper och med ett genomtänkt innehåll är därför ett viktigt uppdrag för förskolan, säger Maria.

Årstaparkens förskola skapar stationer på gården

På Årstaparkens förskola arbetar man med språkliga miljöer, både inne och ute. På gården skapar de olika stationer där de hänger upp bilder på fasaden i lämplig höjd för barnen. Några bilder inspirerar till rörelse, andra visar bokstäver eller seriefigurer. Barnen stannar upp vid stationerna och pratar utifrån bilderna, både med varandra och med pedagogerna. 

– Vissa platser består över tid och annat behöver vara föränderligt, utifrån barnens intressen. Vi synliggör även barnens egna alster utomhus. Det skapar diskussioner och berättelser utifrån barnens tankar och erfarenheter, säger Charlotta Asp, förskollärare Årstaparkens förskola.

Gården bjuder också in till att jobba med språk. Den är utmanande och varierad, vilket gör att pedagogerna kan arbeta med olika begrepp som är kopplade till det barnen är med om. Det kan handla om att sätta ord på det barnen upplever, som att springa, hoppa, rulla, smyga och krypa.

Maria Swedmans tips för dig som vill lära dig mer

  • Bok: Språklig förebild i förskolan av Karolina Larsson.
  • Bok: Språkstimulera mera av Elvira Ashby.
  • Bok: Läsa, skriva och räkna i förskolan – ett undervisande förhållningssätt av Ann Pihlgren.
  • Bok: Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta av Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten. 
  • På forskoleforum.se har Maria Heimer, skolbibliotekarie, författare och föreläsare, lagt ut kartläggningsmaterial och tips kring språk och högläsning. Hon lägger även ut regelbundna boktips under namnet Boksloken på forskoleforum.se.
  • På larportalen.skolverket.se finns material till Läslyftet.
Uppdaterad: