Tips för en bra start på läsåret

Barn, elever och medarbetare är tillbaka från sommarledighet och alla verksamheter startar igång. Här möter du kollegor från von Bahrs förskola och Lindbackens skola som delar med sig av sina bästa tips inför hösten och det nya läsåret. De lyfter fram glädjen i jobbet och vikten av planering som betydelsefulla pusselbitar för att lyckas.

Planera hösten på våren

von Bahrs förskola följer pedagogerna sina barngrupper från inskolning till skolstart. Men varje höst byter de lokaler inom förskolan. För att höststarten ska bli riktigt bra planerar de och bygger upp inom- och utomhusmiljöerna innan sommarledigheten. Så när Eva Stackedal, Johanna Karlsson och deras kollegor kommer tillbaka från semestern är allt uppdukat och klart. Det gör att de kan ge barnen en bra introduktion till de nya inne- och utemiljöerna och till allt nytt material. Se reportaget där Eva och Johanna delar med sig av fler tips.


Här svarar tre andra pedagoger på frågan:
 Vad ger dig driv i jobbet i höst?  

Börja direkt med lärandesituationen

Susanne Linusson på Lindbackens skola lyfter fram vikten av att starta med en lärandesituation direkt när eleverna kommer till klassrummet. Så att de förstår varför de är i skolan, vad de ska göra där och vilka målen är. Susanne pratar också om fördelarna med att göra eleverna medvetna om hur de lär sig. Se reportaget där Susanne även tipsar om kooperativt lärande och berättar vad hon ska lära sig mer om under hösten.

Susanne kommer även att gästposta på Pedagog Uppsalas instragram under en veckas tid, in och följ!

 

Uppdaterad: