Dugga - digitala prov

Dugga är det kommungemensamma system som är upphandlat att användas för att skriva digitala prov som träning inför kommande digitala nationella prov. Dessa beräknas vara igång 2024-2025.

“För att säkerställa att eleverna får likvärdiga förutsättningar att genomföra de nationella proven behöver eleven en ändamålsenlig digital kompetens” - Skolverket 

Se filmen (10 min) med lärarna Charlotte Norgren Bjurman, Cristian Ericsson Marrero och Hannah Fichtel från Stordammens skola och Gottsundaskolan. I filmen svarar de kort på frågorna;

1.Varför använda Dugga?

2.Vad tycker eleverna om att arbeta i Dugga?

3.Är det svårt för dig som lärare att sätta sig in i? Tar det mycket tid? 

4.Vad är dina bästa tips och lärdomar i arbetet med Dugga?

 

 

Inloggning Dugga

Det personliga kontot till Dugga är kopplat mot kontot i Office 365

Tre sätt att logga in:

Via skolportalen.uppsala.se 

Via ikonen för Dugga bland apparna i Office 365-portalen​ 

Via Duggas inloggningssida. Använd valet: Logga in med Microsoft

Uppdaterad: