Skolhundar

Att använda djur, kanske framför allt hundar, i skolan är något som det pratas om mer och mer. Varför ska man använda skolhundar,  vad ger det för effekt och hur kan det gå till?

Jag har besökt Vaksalaskolan för att prata med William i åk 4 som under en period arbetade med en skolhund varje vecka, jag har också pratat med skolans psykolog Sanna Rönnqvist Nowinski samt skolhundarna Morris och Zingos hundförare Carina Tångring.

- I början av höstterminen ville jag ofta inte gå till skolan. Jag ville bara vara hemma och sova. Då fick vi frågan om jag ville träffa en hund i skolan och det ville jag, berättar William.

William är van vid hundar, han har träffat många hundar i sitt liv så det här blev han lite nyfiken på. Han fick veta hur allt skulle gå till och bestämde sig då för att prova. Tillsammans med hunden har han fått räkna matematik, skriva berättelser, leka och ha mysiga stunder. När jag frågar vad han och Morris brukar göra visar han ivrigt upp flera olika leksaker som de brukar använda, när vi kommer fram till två stora tärningar blir jag extra nyfiken.

- Morris kan hjälpa mig att räkna matte, till exempel multiplikation som vi håller på med nu. Först slår Morris ena tärningen, alltså han kastar den med sin mun. Sen kastar han den andra och då får man fram vilka tal man ska multiplicera med varandra. Vi skriver också berättelser tillsammans. Då har jag och Carina, hundföraren, tagit fram olika förslag som Morris får välja mellan och sen skriver vi ihop berättelsen utifrån det. Ibland händer det att vi läser upp berättelsen för Morris också, förklarar William.

Det är tydligt att Morris betyder mycket för William. Efter att ha haft relativt hög skolfrånvaro har Williams närvaro i skolan ökat betydligt. Han berättar också att han efter en träff med Morris inte behöver ha någon boll att klämma på under lektionen, att han inte har ”spring i benen” och att det går lättare att koncentrera sig.

- Jag önskar att alla fick möjligheten att träffa en skolhund som Morris. Alla skulle få bättre koncentration i skolan då, säger William.

Sanna Nowinski, skolpsykolog på Vaksalaskolan, berättar att skolan har arbetat med hundarna i två parallella spår. Dels en del som skolan har bekostat själva men att de också har deltagit i en studie tillsammans med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Arbetet med hundarna utifrån de två olika spåren har sett lite olika ut.

- De elever som har ingått i studien har valts ut från årskurs 4 till 8. Det var elever som under senaste terminen hade en skolfrånvaro som låg mellan 20-50%. I det spåret som skolan har bekostat själva har vi elever från årskurs 2 till 9 som deltar, där är träffarna med hunden inte lika ofta som i studien, fortsätter Sanna. Det kan handla om elever som har stor talängslan, selektiv mutism eller har stora koncentrationssvårigheter bland de elever som träffar hundarna, berättar Sanna.

Vidare berättar Sanna att de inväntar resultaten från studien senare under våren men att de generellt kan se goda effekter kring elevernas närvaro och deras mående. När en elev har träffat hunden så håller den positiva känslan i sig antingen resten av skoldagen men också hela vägen fram till nästa möte med hunden.

- Det har varit mycket uppskattat bland eleverna! Vi har fått många tack från både föräldrar och lärare för att eleverna har fått träffa skolhundsteamet (de har också märkt effekterna), avslutar Sanna.

Hösten 2022 blev Carina Tångring kontaktad av Vaksalaskola. De var intresserade av att prova på att arbeta med skolhundar. Där och då började deras samarbete som även mynnade ut i ett deltagande i en studie tillsammans med SLU.

Carina och hennes hundar Zingo och Morris är ett utbildat team, detta för att kunna ha möjligheten att arbeta mot till exempel elever i skolor.

- På Vaksalaskolan har vi ett helt eget utrymme. Ett lite mindre rum där vi tillsammans med eleven kan arbeta med allt ifrån att räkna matematik och skriva berättelser till att också ha mysstunder. Sedan har vi också ett större rum för de aktiviteter som kräver mer utrymme, som att gömma godis eller leka apportlekar, berättar Carina. Det finns tydliga riktlinjer för att få arbeta med hund i skolan av hänsyn till såväl allergiska personer som hundrädda personer. Några av riktlinjerna är att hundteamet är utbildat, att man har gjort riskanalyser, följer Socialstyrelsens och Jordbruksverkets riktlinjer samt att man även har anmält verksamheten dit, fortsätter Carina
 

Syftet med skolhundar är i det här fallet bland annat att hjälpa elever att ens komma till skolan. Carina och hundarna arbetar även med elever som har ångestproblematik, talängslan eller har det svårt socialt.

- Hunden dömer inte, berättar Carina. Elever som av olika anledningar har det svårt finner tröst och en positiv energi i att få arbeta med hundarna. De skapar sin alldeles egna relation. Vissa elever kanske har språkstörning, svårt att uttrycka sig, svårt att komma igång. Hunden kan vara som en katalysator som får eleven att komma igång, avslutar Carina.

 

Anna Sjölin, redaktör grundskolan

Uppdaterad: