Partnerförskolor

Partnerförskolor bygger på samarbete mellan förskolor och Uppsala universitet, där fördelarna är dubbla. Ny forskning når ut till förskolornas personal och förskolornas kunnande och erfarenhet når universitetets lärare och forskare.

Tryggare och mer intressant för alla

Studenter under utbildning till förskollärare placeras på en utsedd partnerförskola under sin praktiktid. Det innebär att de alltid återkommer till samma förskola eller en förskola i samma område vid sin VFU-praktik. De kan också delta vid till exempel utvecklingssamtal med vårdnadshavare, föräldramöten, studiedag eller föreläsning och de kan göra intervjuer, observera eller genomföra andra uppgifter inför sitt examensarbete på förskolan. Kontakten blir närmare och tryggare för studenten, pedagoger, barn och vårdnadshavare. Vid varje partnerförskola finns handledare som arbetar enligt ordinarie instruktion för handledning, inom ramen för VFU-kursen. Ett bra samarbete mellan student, kontaktlärare, handledare och förskola kan leda till en anställning i framtiden.

Antalet partnerförskolor har ökat

Kommunala förskolor i Luthagen blev Uppsala kommuns första partnerförskolor när de gick in i pilotprojektet 2017. Hösten 2019 utsågs även förskolor i Gottsunda/Valsätra till partnerförskolor.

De förskolor som idag ingår är:

Bellman, Bergabiten, Berwald, Botulvs, Brune, Bälingeby, Dirigenten, Ekudden, Flöjten, Frodeparken, Fyrisvallen, Gjutformen, Glimmern, Grindstugan, Gudrun, Hugo Alfvén, Hällby, Höganäs, Jumkil, Kim, Klockarbol, Lagerlöf, Luthagens, Lyckebo, Lövstalöt, Opalen, Orrparken, Ramsjö , Salabacke, Sopranen, Spinnrocken, Stenhammar, Sävja, Tiunda, Trasthagen, Tullmästaren , Tunaparken, Ulleråker, Vintergatan, Växthuset, Åriket och Årstaparken.

Kontaktlärarens roll

Idag har de kommunala förskolorna fyra kontaktlärare med en central funktion. Uppdraget motsvarar 10 procent av förskollärarens heltidstjänst. Kontaktläraren ansvarar för den fortlöpande kontakten med studenterna, handledarna och ansvariga rektorer i respektive förskoleområde. De bjuder in studenter till välkomstmöten, ordnar grupphandledning i samband med studenternas VFU-praktik (verksamhetsförlagd utbildning) och administrerar även tillfällen då studenter själva tagit initiativ till besök.

Kontaktlärarna leder och medverkar vid praktiknära seminarier som kopplas till den kurs som studenterna läser och anordnas i anslutning till den, på Blåsenhus. Fallbeskrivningar och diskussioner uppskattas mycket av studenterna. Gärna sådant som utmanar och problematiserar bilden som ges genom utbildningen och där andra uppdrag, tid och resurser i praktiken kan kräva mer pragmatiska lösningar av förskolläraren. Pedagogisk ledning är också ett seminarieämne som intresserar studenterna.

Vill du veta mer?

Karin Ponterius, förskollärare på Sopranens förskola, är en av kontaktlärarna och kan svara på frågor om projektet, liksom samordnarna för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Uppsala kommun.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Partnerförskolor