Särskild begåvning

I alla skolformer finns barn och elever med särskild begåvning. Uppsala kommun arbetar aktivt för att dessa barn och elever ska möta en stimulerande och utmanande skola.

”De som tror på vår förmåga gör mer än att stimulera oss. De skapar en atmosfär som gör det lättare för oss att lyckas” – John Lancaster Spalding.

Särskilt begåvade barn och elever har behov av ett bemötande som präglas av respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 2020). 

Särskilt begåvade barn och elever behöver utmaningar i undervisning med grund i pedagogiskt A-B-C. Det står för acceleration, berikning och coachning.

Uppsala kommuns arbetsgrupp kring särskild begåvning berättar mer i föreläsningen nedan.

Handlingsplan om särskild begåvning

Uppsala kommun utformade en handlingsplan 2016. Denna uppdaterades 2021.

Läs handlingsplanen (PDF, 567 KB)

Arbete kring särskild begåvning

En utbildningsserie kommer att genomföras för rektorer i förskolan. 
En föreläsningsserie/workshops kommer att erbjudas skolorna.

I Centrala teamet, avdelning Barn- och elevhälsan, finns kommunens arbetsgrupp som är inriktad på särskild begåvning. Arbetsgruppen har kompetens från förskola till gymnasium.
Arbetsgruppen erbjuder skolor:

  • handledning och fortbildning kring differentierad undervisning och pedagogiskt ABC
  • fortbildning kring särskild begåvning 
  • stöd kring anpassningar av skolmiljön 
  • workshop om specifika verktyg och arbetssätt 

Önskar du komma i kontakt med arbetsgruppen kontakta någon av nedanstående personer:  

Förskola: larry.rollag@uppsala.se 

Grundskola: kristina.alricson@uppsala.se 

Har du som pedagog önskemål om handledning kring en specifik elev eller funderingar kring särskild begåvning och differentierad undervisning, är du välkommen att kontakta arbetsgruppen.

Skolverket erbjuder ett studiepaket kring barn och elever med särskild begåvning. Läs Skolverkets information om särskild begåvning på Skolverkets webbplats.

Referenser: 
Liljedahl. M. (2017) Särskilt begåvade elever. Pedagogens utmaning och möjlighet Gothia Fortbildning​ 
​ 
Liljedahl. M. (2018) Särskilt begåvade barn. Förskolans utmaning och möjlighet Gothia Fortbildning​

Uppdaterad: