Bemöta och bli bemött

Kerstin Roshed, förstelärare på Funbo skola, mamma till Olle, 18 år, arbetsledare samt assistent på Preventia assistansbolag, styrelseledamot i FUB 

Bemöta och bli bemött 

I vår roll som lärare bemöter vi varje dag våra elever och deras föräldrar. Föräldrarna bemöter i sin tur lärare utifrån lärarprofessionen. Både relationer och kunskaper står på spel.  
"Lyckas vi kan vi skapa magi, misslyckas vi kan det bli tvärtom."
Som både lärare, förälder samt arbetsledare till flertalet assistenter delger Kerstin sina erfarenheter av att bemöta och bli bemött.  
Ett ständigt aktuellt ämne för all personal inom skolvärlden, sällan debatterat men ändå så viktigt. 

Målgrupp lärare åk F-9, skolledare och elevhälsa 

Föreläsningen hålls kl. 13.45-14.30 och 15.15-16.00

Anmäl dig här

Uppdaterad: