Intervju: Fem plus för arbetslaget

Vilken fördelar och nackdelar kan det finnas med att vara partnerstudent? Jan Ziewersson jobbar idag på Hällby förskola i Uppsala, där han började nästan direkt efter sin examen som förskollärare i februari 2019. Här sätter han plus och minus på tiden då han var knuten till en partnerförskola, under sin utbildning vid Uppsala universitet.

Förskolepedagog diskuterar med kollega

Fem plus för kontinuitetet

–  Som partnerstudent kommer man tillbaka till samma förskola eller en förskola i samma område varje gång man har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under sin studietid. För mig personligen var det väldigt positivt att inte behöva hoppa runt bland olika förskolor. Jag hann lära känna alla på förskolan – och de kunde bedöma mig bättre. Handledaren kunde se mina starka och svaga sidor och ge råd om vad jag borde utveckla.

Fem plus för stöd och kontaktnät

–  Jag fick så bra stöd mellan VFU-perioderna och under mitt slutarbete. Min handledare Johan Barke var fantastisk, liksom arbetslaget på förskolan. De var genuint intresserade. Jag gjorde intervjuer och arbetsuppgifter på förskolan och kontaktnätet jag fick genom dem sparade väldigt mycket tid för mig. Det blev så lätt att nå rätt person för mina frågor och uppgifter.

Ett minus för förskolor man missar

–  Jag ingick i första kullen studenter som knöts till partnerförskolor så jag hann vara ute på praktik på några olika förskolor den första terminen, innan det infördes. Fördelen var att jag fick uppleva hur olika förskolor kan vara. Kanske skulle det vara bra om det var så även nu, att VFU under de första terminerna är på olika förskolor för att man ska få den erfarenheten?

Fyra plus för fördjupande seminarier

–  Vi studenter som var knutna till en partnerförskola fick delta i fördjupande seminarier och bikupor där vi fick möjlighet att diskutera egna frågor och få svar från förskollärare som jobbade ute i verksamheter. Det var otroligt värdefullt.

Ett minus för glappet mellan utbildning och verklighet

–  Förskollärarprogrammet får gärna kopplas ännu mer till den praktiska verkligheten. Barn följer inga mallar. Det vi lär oss stämmer inte alltid mot hur man sedan i praktiken måste hantera olika uppgifter. Som nyexaminerad riskerar man verkligen att känna sig ute på hal is när man möter vardagen ute på sitt första jobb.

Fem plus för arbetslaget

–  Fem plus för mitt arbetslag här på Hällby förskola. Kollegorna var en stor anledning att jag sökte hit, efter min tid som partnerstudent här. Genom att jag redan varit här så mycket kände jag mig som en i arbetslaget från första dagen jag började min tjänst. De uppträdde så mot mig också, att jag hörde till. Vi jobbar tillsammans. När jag hör studiekamrater berätta om känslan av kaos när de börjar på en förskola där de aldrig varit tidigare, så förstår jag ännu mer fördelen med partnerförskolor. De underlättar både under studietiden och i första jobbet.

Uppdaterad: