Elevhälsopodden

Elevhälsopodden sprider elevhälsa till alla – i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i skolkorridoren. Podden vill inspirera all personal i förskola och skola att jobba tillsammans för en bättre barn- och elevhälsa.

Om innehållet och vi som gör podden

Syftet med elevhälsopodden är att alla lyssnare/läsare ska utveckla kunskaper inom elevhälsofrågor. Podden vill genom intervjuer med forskare, förskole- och skolpersonal, barn och elever, experter och eldsjälar visa på olika perspektiv inom elevhälsa som kan bidra till ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete.

Elevhälsopodden startades av Stefan Boström (Leg. Psykolog) under 2019 och har sedan 2022 hjälp av sina kollegor Emma Ager (Leg. Logoped), Larry Rollag (Specialpedagog) och Jakob Hansson (Hörselpedagog) från Avdelning Barn- och elevhälsan i Uppsala kommun.

Längre ner på sidan hittar du alla avsnitt.

Lyssna på Elevhälsopodden på Spotify.

Lyssna på Elevhälsopodden på Apple Podcaster.

Redaktionen för Elevhälsopodden. Från vänster Emma Ager, JAkob HAnsson, Stefan Boström och Larry Rollag

Avsnitt 31 - Tema Kris, del 2: Prata med barn i kris - Katrin Rydberg

Hur skapar jag trygghet för eleverna i mitt klassrum när globala och lokala kriser avlöser varandra och världen ter sig som en otrygg plats? Hur pratar man med barn som lever i närheten av gängkriminalitet? Som nyss varit med om en kris? Finns det saker som jag som skolpersonal INTE bör ta upp?

Elevhälsopoddens Stefan Boström pratar med Katrin Rydberg, specialpedagog och lärare på Ericastiftelsen.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Bild på Elevhälsopoddens logga och gästen Katrin.

Läs en transkibering av avsnitt 31. (PDF, 180 KB)

Lyssna också på Pappan som Katrin ger som exempel i avsnittet. 

Avsnitt 30 - Tema Kris, del 1: Pilot Gottsunda och barn placerade av samhället - David Granqvist och Gülbahar Saritas

Elevhälsopodden börjar året med temat kris. I det första avsnittet fördjupar vi oss kring en grupp barn och elever som möter kriser tidigt i livet, nämligen att lämna sitt hem och sin tillvaro. Barn som av myndigheter placerats utanför sitt hem är en grupp som kämpar med att nå framgång i skolan.

I Uppsala kommun har denna grupp uppmärksammats i projektet Pilot Gottsunda och vi möter lärarna Gülbahar Saritas och David Granqvist som efter ett år i projektet jobbat fram ett framgångsrikt arbetssätt. Intervjuar gör Jakob Hansson.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Bild på poddens logga och gästerna David Granqvist överst ocg Gülbahar Saritas nederst.

Läs en transkibering av avsnitt 30. (PDF, 166 KB)

Avsnitt 29 - Klimatpsykologi i skolan - Kata Nylén

Klimatkrisen är ett faktum, men hur kan vi i skolan göra något åt den? Klimatpsykologen Kata Nylén och Stefan Boström pratar om hur vuxna i skolan kan bemöta elevers tankar och känslor inför klimatförändringarna, oavsett om de är oroliga eller blasé. Kata delar också med sig av hur hela skolan kan arbeta tillsammans för att skapa varaktig förändring.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Elevhälsopoddens logga med profilbild på Kata Nylén

Läs en transkibering av avsnitt 29. (PDF, 182 KB)

Avsnitt 28 - Elevhälsopodden undersöker: Vad förenar och skiljer olika ramverk ämnade att stötta elever i beteendesvårigheter - Live från PSIFOS kompetenssdagar 2023

Elevhälsopodden medverkar på PSIFOS kompetensdagar i Umeå 13-15 september. Kompetensdagarna är en konferens för psykologer verksamma i förskola och skola, med innehåll som är intressant för alla som arbetar med elevhälsa. Elevhälsopodden vill med detta specialavsnitt djupdyka i hur olika ramverk/metoder tar sig an att stötta elever i svårigheter.

Jonas Olsson och Peter Karlsson, båda erfarna psykologer och handledare i skolans värld, gästar podden. I avsnittet kommer de visa publiken på PSIFOS kompetensdagar hur de tar sig an ett och samma ärende utifrån antingen Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS) eller Positivt beteendestöd (PBS). Vad skiljer och förenar de två ramverken? Spelar det någon roll vilket vi utgår ifrån? 

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Bild på Elevhälsopoddens logga samt Jonas och Peter.

Läs en transkibering av avsnitt 28. (PDF, 233 KB)

Läs fallbeskrivningen om Billy (PDF, 89 KB)

Avsnitt 27 - Lyssningsansträngning - Jonas Brännström

Att lyssna på viktig information i en kakafoni av ljud kan vara riktigt jobbigt. Det kan vara på restaurangen, lärarrummet, klassrummet eller på rasten och kanske kan avgöra om du lär dig något nytt eller missar hänget efter skolan. Även om du hör informationen kan det göra dig riktigt trött och fenomenet kallas lyssningsansträngning.

Tillsammans med universitetslektor Jonas Brännström från Lunds universitet diskuterar hörselpedagog Jakob Hansson detta samt den grupp elever med annat modersmål än svenska som Jonas forskargrupp studerat extra noga på temat.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Porträttbild på Jonas i kontorsmiljö

Läs en transkibering av avsnitt 27. (PDF, 163 KB)

Avsnitt 26 - Fritidshemmet del 2- Helene Elvstrand

"Jag har oftast ingen att leka med". Så heter en artikel som forskarna Lina Lago och Helene Elvstrand skrivit. I studien om ensamhet bland barn på fritidshem undersöktes sociala relationer mellan barn, och hur fritidshemmen bidrar till eller möjliggör att situationerna uppkommer.

Elevhälsopoddens Stefan Boström intervjuar Helene Elvstrand om detta viktiga och ibland tabubelagda ämne. Vilket barn medger att hen är ensamt på fritids? Vilka känslor väcks hos personal när det framkommer att det faktiskt finns barn som ingen pratat med under en hel dag på fritids? Och framförallt, hur kan vi jobba vidare med detta för att alla barn ska känna sig trygga på vårt fritidshem?

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Bild på elevhälsopoddens logga och gästen Helene till vänster i bilden.

Läs en transkribering av avsnitt 26. (PDF, 164 KB)

Avsnitt 25 - Fritidshemmet del 1- Sandra Jardemalm

Elevhälsopoddens Stefan Boström öppnar nästa tema och kliver in på fritidshemmet. Vad kan elevhälsoarbetet innebära i fritidshemmet och skiljer det sig från övriga skolans arbete med elevhälsa?

I första avsnittet möter vi Sandra Jardemalm som arbetat med fritidshemsutveckling i Uppsala kommun. Tillsammans ger Sandra och Stefan en grund i fritidshemmets uppdrag och vad elevhälsoarbete kan innebära inom fritidshemmet.
Detta är första avsnittet på temat elevhälsa i fritidshemmet.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Bilden visar elevhälsopoddens logga till vänster med text i bild och gästen Sandra Jardemalm till höger i bild

Läs en transkibering av avsnitt 25. (PDF, 165 KB)

Avsnitt 24 - Live från SETT-mässan 2023

Elevhälsopodden sänder live från SETT-mässan 2023 på temat Elevhälsa och elevers hälsa i framtidens skola – hur ska det bli?
Podden har samlat en panel av samtliga redaktionens medlemmar med spaningar om framtidens digitala elevhälsa. Stefan Boström intervjuar gästerna Johanna Karlén från Swedish Edtech Industry samt Magnus Blixt från Haldor.

Edtech och elevhälsa vad blir det? Gör de digitala lösningarna oss en tjänst eller otjänst i dagens elevhälsoarbete och vad säger chat-GPT om Jakobs ovilja att gå till skolan, kanske är den ett led i framtidens stöd inom elevhälsa?

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Läs en transkibering av avsnitt 24. (PDF, 197 KB)

Avsnitt 23 - Bo Hejlskov Elvén

Vad kan skolan lära av flygkrascher? Hur kan vi tänka och göra för att både elever i behov av särskilt stöd och alla andra ska få det bra i klassrummet? Och hur bra arbetsminne har Bo egentligen?

Allt detta och mycket mer avhandlas i detta samtal mellan Bo Hejlskov Elvén, psykolog och förgrundsfigur till Lågaffektivt bemötande i Norden, och Elevhälsopoddens Stefan Boström.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Bild på Elevhälsopoddens logga med text i bild samt gästen Bo Hejlskov Alvén

Läs en transkibering av avsnitt 23. (PDF, 228 KB)

Avsnitt 22 - Barnrätt del 3- Mulán och Jiang

Vi har i de två tidigare avsnitten på temat barns rättigheter inom förskola och skola fått ta del av hur vi som arbetar med barn kan tänka och arbeta för att främja barnens rättigheter och få dem att genomsyra verksamheten. I det här avsnittet är det dags att få höra barnets/elevens perspektiv. Elevhälsopoddens Stefan Boström pratar med eleven Mulán Millington och hennes mamma Jiang. I samtalet ger Mulán sin bild av hur viktigt det är att som elev göras delaktig i sin skolgång. Skillnaden det gjort för Mulán att möta vuxna som lyssnat och tagit in hennes perspektiv på riktigt.

Samtalet genomförs på svenska och engelska.

Detta är sista avsnittet av tre på temat barns rättigheter inom förskola och skola.

Jiang har skrivit två överlevnadsguider om autism och skola. En tredje bok kommer snart om autism och föräldraperspektivet.
Läs om böckerna här.

Mulàn och Jiangs YouTube-kanal Actually Autistic.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Text i bild. Bild på två ihop hållna händer med texten elevhälsopodden samt porträttbilder på Mulán och Jiang

Läs en transkibering av avsnitt 22. (PDF, 186 KB)

Avsnitt 21 - Barnrätt del 2- Nilla Wikberg

Hur flyttar vi fokus från barnkonventionen som ramverk, regler och lagar till att bli verktyg och praktiska tillämpningar som får barns rättigheter att genomsyra verksamheten i förskola och skola? Elevhälsopoddens Stefan Boström pratar med specialpedagogen och barnrättsstrategen Nilla Wikberg om barnkonventionens möjligheter att vara den plattform som ger barn och elever möjligheter att duga som de är, få bli sedda och lyssnade till. Samtalet leder in på olika delar i förskola- och skola där ett tydligare barnrättsperspektiv skulle utveckla det grundläggande arbetet. Exempelvis hur strategier som bildstöd eller olika stödstrukturer kan behöva tydligare vinkling ur barn- och elevperspektiv för att ge önskad effekt.

Detta är andra avsnittet av tre på temat barns rättigheter inom förskola och skola.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Läs en transkibering av avsnitt 21. (PDF, 185 KB)

Avsnitt 20 - Barnrätt del 1- Lisa Skiöld (BOiU)

Hur möter skolan upp Barnkonventionen som lag och har vi en systematik kring det viktiga arbetet med barns rättigheter inom deras utbildning. Elevhälsopoddens Stefan Boström möter Lisa Skiöld från Barnombudet i Uppsala län (BOiU) som har gedigen erfarenhet kring arbete med barnrätt från olika verksamheter. Samtalet tar oss med på en genomgång av det viktigaste innehållet inom barnkonventionen till hur vi som arbetar med barn kan tänka och arbeta för att främja barnens rättigheter.

Detta är första avsnittet av tre på temat barns rättigheter inom förskola och skola.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Bild på Elevhälsopoddens logga med texten Elevhälsopodden, Elevhälsa för alla, Uppsala kommun samt infälld bild på Lisa Skiöld

Läs en transkribering av avsnitt 20. (PDF, 194 KB)

Utbildning i barnrätt på Pedagog Uppsala.

Avsnitt 19 - Elevhälsopoddens comeback

Elevhälsopodden är tillbaka! Vad kommer hända nu och vad handlar nästa avsnitt om? Stefan Boström samtalar med den nya redaktionen om innehållet och att Elevhälsopodden gör comeback efter en tids uppehåll. Elevhälsa åt alla!

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Bild på två händer från vuxen och barn som bildar ett hjärta. Text i bild: Elevhälsopodden -elevhälsa åt alla. Uppsala kommun

Läs en transkibering av avsnitt 19. (PDF, 153 KB)

Avsnitt 18 - Skolutveckling med Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS)- Tasja Bergh och Malin Svensk del 2

Varför ska rektorer våga misslyckas oftare för att lyckas med förändring på hela skolan? Ni får ta del av detta och andra framgångsreceptet för chefer i en lyckad implementering, när samtalet om CPS (Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar) fortsätter med psykologen Tasja Bergh och specialläraren Malin Svensk. Hur lär en sig CPS på bästa sätt, och hur lär en ut CPS till andra?

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Intervjupersoner

Avsnitt 17 - Skolutveckling med Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS)- Tasja Bergh och Malin Svensk del 1

Hur fungerar det i praktiken att jobba med Ross Greenes modell Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS) i skolan? Elevhälsopoddens Stefan Boström samtalar med psykologen Tasja Bergh och specialläraren Malin Svensk som jobbar med detta i Ekerö kommuns förskolor och skolor. Samtalet spänner hela vägen från individ till organisation och hur CPS kan användas både som en konkret problemlösningsmodell och i ett dynamiskt värdegrundsarbete för att tydliggöra förväntningar för elever och inom personalgruppen vilket leder till utveckling både hos elever och i kollegiet

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

bild på elevhälsopodden och de deltagande i podcasten

Avsnitt 16 - Dr Ross Greene - skaparen av samarbetsbaserade och proaktiva lösningar

Elevhälsopodden intervjuar Dr Ross Greene, skaparen av Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS), som har implementerats i många skolor världen över, däribland många i Sverige.

Hur hjälper CPS skolpersonal att bli bättre på att samarbeta med elever med bekymrande beteenden för att de ska lyckas mer i skolan? Vilka hinder behöver överkommas för en lyckad implementering? Och viktigast av allt, kan Ross uttala "Nässjö" korrekt!?

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

rossgreen.png

Avsnitt 15 - Helene Folkunger & Maria Sveidqvist - Inkluderande beteendestöd i skolan

Temat om trygghet och studiero fortsätter i detta avsnitt; denna gång om Inkluderande beteendestöd i skolan, IBIS. Helene Folkunger, specialpedagog och IBIS-instruktör, och Maria Sveidqvist, biträdande rektor och IBIS-teamledare på Almtunaskolan, berättar mer om hur implementeringsarbetet går till.

Intervjuar gör som vanligt Stefan Boström, leg psykolog. Klippning av detta avsnitt står psykologkandidat Elias Berg Niemelä för.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

elevhälsopodden15.png

Avsnitt 14 - Annika Laestadius och Gustav Nilsson - Förebygga och främja trygghet och studiero

Alla pratar om bristen på trygghet och studiero i svenska skolor. Men vad är det egentligen? Vilka bakomliggande faktorer påverkar? Och framförallt - vad gör vi åt saken? Psykologerna Annika Laestadius och Gustav Nilsson pratar om likheter och skillnader i bland annat definition av begreppen, synsätt och metoder.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Avsnitt 13 - Maria Refors Legge - Trygghet och studiero med skollagens femte kapitel?

Hur ska vi kunna göra Rätt i skolan? Och vad är egentligen rätt? Skoljuristen och doktoranden Maria Refors Legge berättar om hur juridiken både kan hjälpa och stjälpa det vi gör i skolan. Samtalet kretsar framförallt kring hur skollagens femte kapitel om trygghet och studiero ska tolkas och eventuellt användas i praktiken. Var går gränsen för vad vuxna i skolan får och bör göra? I avsnittet refereras till Marias mycket läsvärda blogg skoljuridik.com. Intervjuar gör som vanligt Stefan Boström, leg. psykolog i Uppsala kommuns grundskola.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Avsnitt 12 - Elevhälsoteamet svarar - språkande i skolan

Kan det vara Språkstörning även om det inte hörs något annorlunda i vardagsspråket? Hur anpassar jag klassrummet så det både passar barn med språksvårigheter och samtidigt alla deras klasskamrater? Och vad är det Stefan får lära sig om dyslexi? Temat Språkande i skolan avrundas med ett avsnitt där elevhälsoteamet svarar på lyssnarnas frågor. 

Det tillfälliga elevhälsoteamet består av rektor Torun Paulsson, logoped Erik Landfeldt, specialpedagog Tina Alricson och psykolog Stefan Boström.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Avsnitt 11 - Språkande i skolan del 2 med Anna-Eva Hallin

Vilka frågor behöver vi i kollegiet reflektera kring för att skapa en mer språkutvecklande lärmiljö? Anna-Eva Hallin berättar även om ett vanligt missförstånd om hur en anpassar för elever med språkstörning. I eftersnacket berättar också Elevhälsopoddens egen logoped Erik om hur de på hans skola jobbat enligt en modell med insatser i flera steg för att alla elever ska få en så bra läsutveckling som möjligt redan från förskoleklass.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Avsnitt 10 - Språkande i skolan del 1 med Anna-Eva Hallin

Vad behöver vi veta om språkutveckling för att kunna erbjuda alla elever likvärdig utbildning? Hur vet vi om eleven har en språkstörning eller om det är bristande exponering för språk som hindrar eleven att utvecklas, och spelar det ens någon roll?

I detta avsnitt intervjus leg. logopeden Anna-Eva Hallin. Programleder och intervjuar gör Stefan Boström, leg psykolog, och med och reflekterar gör Erik Landfeldt, leg. logoped. Anna-Eva disputerade 2016 med en avhandling om språklig bearbetning och medvetenhet hos svenska skolbarn med och utan språkstörning. Numera forskar hon vid Karolinska Institutet, och jobbar kliniskt som logoped.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Hon driver sidan www.språkforskning.se där hon regelbundet bloggar om aktuell forskning inom området språkstörningar och språk- läs- och skrivsvårigheter. I detta och kommande avsnitt nämner Anna-Eva följande bloggposter:

Anpassa vuxenspråk så att (yngre) barn med språkstörning lär sig mer: www.sprakforskning.se/forskningsblog…/19/planteetal

RTI för språk: www.sprakforskning.se/forskningsblog…/skollogopeder

Insatser på klassrumsnivå gör skillnad för elever med språkstörning: www.sprakforskning.se/forskningsblog…e-undervisning

Avsnitt 9 - Elevhälsa för alla med Johanna Wallin

Hur skiljer vi mellan elevhälsoarbete och annat arbete vi gör i skolan? Hur ska du som rektor (eller din rektor) kunna ena alla i verksamheten och leda mot en gemensam vision? Om detta och mycket mer får ni höra rektor Johanna Wallin prata om i ett mustigt och livfullt avsnitt av Elevhälsopodden.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Avsnitt 8 - Elevhälsa för alla med Anna Bengtsson

Hur skapar vi en lärande skolorganisation där all personal jobbar tillsammans för bättre elevhälsa? Vilka ledstänger behöver vuxna för att åtgärdande elevärenden ska leda oss vidare till förebyggande arbete som kommer fler tillgodo? Om detta och mycket mer handlar detta avsnitt av Elevhälsopodden med Anna Bengtsson, specialpedagogen som brinner för elevhälsa och skolutveckling! 

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Avsnitt 7 - Elevhälsa för alla med Petri Partanen

Vad är elevhälsoarbete och vad är det inte? Hur kan elevhälsokompetens bidra till att skolan blir bättre på att se elevers olika förutsättningar? Detta och mycket mer handlar första avsnittet i temat "elevhälsa för alla" om.

I detta avsnitt av Elevhälsopodden intervjuar Stefan Boström ingen mindre än elevhälsogurun Petri Partanen som är fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han har jobbat som psykolog i förskola och skola i över 25 år. Petri är FoU-sakkunnig i Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun, gästforskare på UCL Institute of Education i London, samt verksam med handledning, utbildning och skolutveckling runt om i Sverige. Petri har skrivit ett antal böcker och rapporter inom området. Han har också en blogg där han skriver regelbundet: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Avsnitt 6 - Problematisk skolfrånvaro med Pelle Åström

Hur behöver olika myndigheter arbeta tillsammans för att elevens behov ska tillgodogöras? Hur stöttar man personal att våga bli mer kreativa i kartläggningsarbetet?

I det tredje och sista avsnittet på temat problematisk skolfrånvaro avhandlas detta och mycket mer i ett samtal med Pelle Åström, specialpedagog på Centrala elevhälsan i Uppsala kommun. Han berättar om erfarenheter av att under flera år ha jobbat samordnande med problematisk skolfrånvaro inom skolan men också med föräldrar och andra myndigheter kring bordet.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Avsnitt 5 - Problematisk skolfrånvaro med Maria Bühler

Hur kan vi stötta och samarbeta med frustrerade, upprörda och hårt belastade föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro? Hur kan en fokusera på välmående för de barn och ungdomar som har störst svårigheter att ta del av utbildningen? Elevhälsopoddens andra avsnitt på temat problematisk skolfrånvaro - en kort och matnyttig intervju med psykologen och författaren Maria Bühler.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Avsnitt 4 - Problematisk skolfrånvaro med Malin Gren Landell 

Varför vet ingen hur många elever som har problematisk skolfrånvaro? Hur kan vi göra för att byta fokus från att åtgärda frånvaro till att främja närvaro? Problematisk skolfrånvaro är det nya temat och Malin Gren Landell, psykolog, forskare och nationell expert inom ämnet är först ut att samtala med Stefan Boström, leg psykolog, i Elevhälsopodden. Medverkar gör också Anders Olsson, som jobbar som koordinator för ökad skolnärvaro i Uppsala kommun.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

 

Avsnitt 3 - Ledarskap i klassrummet med Martin Karlberg

I detta avsnitt av Elevhälsopodden berättar skolforskaren Martin Karlberg om hur han tänker att en får ihop forskning om ledarskap i klassrummet, med erfarenheter och förutsättningar i klassrummet. Samtalet kretsar också kring hur en genom bland annat kollegialt utbyte kan hjälpas åt att utveckla sina egna ledarfärdigheter.

I för- och eftersnacket deltar också Magnus Blixt, lärare med mångårig erfarenhet och erfaren ledarskapsföreläsare som skrivit återkommande om ämnet i bok och blogg. Idag jobbar Magnus som verksamhetsutvecklare i Uppsala kommuns grundskola.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Avsnitt 2 - Ledarskap i klassrummet med Jonas Nilsson

I detta avsnitt intervjuar Elevhälsopoddens Stefan Boström läraren Jonas Nilsson om hur han utvecklats i sitt ledarskap, från de första eldfängda konflikterna i gymnastiksalen, till att idag ofta kunna lämna över en del av kontrollen av lektionen till eleverna. Jonas Nilsson är idag lärare på Stordammens skola i Uppsala, och föreläser också om ledarskap i klassrummet.

I för- och eftersnacket deltar också Magnus Blixt, lärare med mångårig erfarenhet och erfaren ledarskapsföreläsare som skrivit återkommande om ämnet i bok och blogg. Idag jobbar Magnus som verksamhetsutvecklare i Uppsala kommuns grundskola.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Foto: Bilden på Jonas Nilsson är tagen av Studio 94, Elevhälsopoddens bild är tagen av Karin Lindén.

Avsnitt 1 - Ledarskap i klassrummet med John Steinberg

I premiäravsnittet av Elevhälsopodden får ni höra ett vitalt samtal om ledarskap i klassrummet med John Steinberg som gäst. Han förklarar bland annat hur skolpersonal med små medel kan utveckla sina ledarfärdigheter, och vad han själv tycker är mest utmanande med att hjälpa personal som kört fast i sitt klassrum.

I för- och eftersnacket deltar också Magnus Blixt, lärare med mångårig erfarenhet och erfaren ledarskapsföreläsare som skrivit återkommande om ämnet i bok och blogg. Idag jobbar Magnus som verksamhetsutvecklare i Uppsala kommuns grundskola.

Klicka på bilden för att lyssna på avsnittet.

Foto: Bilden på John Steinberg är tagen av Michael Steinberg, Elevhälsopoddens bild är tagen av Karin Lindén.

Uppdaterad: