Framgångsrik undervisning som skapar trygghet och studiero

Två kvinnliga föreläsare

Anna-Lena Parkstam, förstelärare på Vaksalaskolan. Undervisar i svenska, matematik, NO-ämnen åk 5-6.

Gulbahar Saritas, lärare på Vaksalaskolan. Undervisar i svenska, matematik, SO-ämnen åk 6. 

Framgångsrik undervisning som skapar trygghet och studiero

Anna-Lena och Gulbahar delar med sig av deras framgångsmetoder som har visat sig ge goda resultat när det gäller trygghet och studiero. Här kan du få idéer och tips som du direkt kan använda i ditt eget klassrum. Till exempel använder de sig av drama, stor elevdelaktighet i undervisningen och kreativitet. Elevernas idéer, tankar och företagsamhet tar de med sig i deras undervisning på olika sätt och de vågar bjuda på sig själva. 

Målgrupp F-9

Föreläsningen ges kl. 13.00-13.45 och 14.30-15.15 

Anmäl dig här

Uppdaterad: