Att vara VFU-handledare – att utvecklas i sin lärarroll

Carin Tengström är gymnasielärare på Lundellska skolan. Hon är också VFU-handledare. Här berättar hon om hur det är att möta och handleda en blivande kollega.

Carin Tengström är gymnasielärare i svenska och historia på LundellskaCarin-Tengstrom250x250px.jpg skolan som är en av de deltagande skolorna i partnerskolesamarbetet, ett samarbete mellan flera av kommunens grund- och gymnasieskolor och lärarutbildningen på Uppsala universitet. Carin är kontaktlärare på skolan, vilket innebär att hon är en länk mellan kommunen och skolan för lärarstudenter som ska ut på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Sedan flera år är hon är också VFU-handledare. Här berättar hon om hur det är att möta och handleda en blivande kollega.

Carin visste att hon ville bli lärare redan när hon gick i grundskolan. Vägarna efter gymnasiet gick först åt lite olika håll några år innan hon började på lärarutbildningen. 2004 var hon färdig ämneslärare i svenska och historia och fick tjänst på sin gamla gymnasieskola, Lundellska skolan, eller Skrapan som den också kallas. Efter 17 år är hon kvar, och trivs i sin lärarroll och framför allt med eleverna.

- Om jag möter gamla elever på stan får jag ofta frågan: är du kvar på Skrapan? Och ja, svarar jag - det är jag ju! Jag trivs så bra på skolan, med kollegiet och med eleverna. Skolmiljön är dynamisk och föränderlig. Det är lite som att trycka på refreshknappen, som lärare står man alltid inför nya utmaningar, nya saker att ta ställning till och såklart nya elever.

Handledarrollen

Carin har varit VFU-handledare under en lång period. Som VFU–handledare handleder man studenter på lärarutbildningen. Som handledare blir du en reflektionspartner, du stöttar och vägleder studenten under praktikperioden.

-Det är ett ansvar att vara handledare men det är också väldigt roligt. Det är ju så att vi i vår lärarvardag sällan har tid för samtal om hur vi planerar och lägger upp vår undervisning. Vi saknar naturliga mötesplatser för det. Men när man handleder så får man bolla idéer med någon dagligen och det är otroligt givande.

Handledarutbildning 7,5 högskolepoäng

VFU-handledarutbildningen gick Carin ganska sent men hon upplevde den som givande på flera sätt. Dels genom att den gav en teoretisk bakgrund till det arbetet i praktiken och dels för att det gavs utrymme att samtala och utbyta erfarenheter kollegialt under utbildningens gång.

- Det känns viktigt att som VFU-handledare få träffa, reflektera och vägleda blivande kollegor. Det är som sagt en ansvarsfull uppgift men man är också en del i ett långsiktigt utvecklingsarbete för lärarstudenter, lärarutbildningen och läraryrket i stort. I ljuset av det så känns det självklart att vara VFU-handledare.

Uppdaterad: