Möten över generationsgränser med Tunaparkens förskola

Varannan onsdag bjuder Fyrisgården i Svartbäcken in äldreboenden och förskolor i närområdet till sitt projekt Smaka på skapa. Tanken är att skapa en kreativ mötesplats mellan barn och äldre. Tunaparkens förskola är en av projektets flitigaste deltagare!

Kravlöst möte

Fyrisgården är en av nio hemgårdar i Sverige, där mötet mellan människor står i centrum. I projektet Smaka på skapa bjuder man in både förskolebarn och äldre för att skapa generationsöverskridande möten.

Bakom projektet står Kajsa Sjölén, som både är konstnär och verksamhetsutvecklare på Fyrisgården. ”Det kan vara jättesvårt att bara sitta ner vid ett bord och prata med någon. Men när man skapar, bygger eller planterar tillsammans blir det på ett helt annat sätt. Det uppstår ett kravlöst möte i görandet. Man kanske inte ens behöver kunna prata” berättar Kajsa.

Projektets syfte är dels att förskolans barn ska få kännedom om platsen Fyrisgården och dess verksamhet, dels det generationsöverskridande mötet men också att träffarna ska inspirera till skapande.

Skapande förebilder

Tunaparkens förskola är en av Smaka på skapas flitigaste besökare. De är där nästan varje träff. ”Samarbetet betyder jättemycket. Man märker på barnen att de tycker jättemycket om att komma hit. När vi kommer tillbaka till förskolan får barnen dessutom vara förebilder och berätta för andra barn om vad de har lärt sig” berättar förskollärare Louise Messer.

På dagens workshop är temat lera. Först får barnen hälla uppblött lera från marken i ett c-vitaminrör tillsammans med en tablett c-vitamin, skaka lite, sätta på korken löst och ställa på ett papper. Sen är det bara att räkna ner. Efter ungefär tio sekunder flyger röret några meter upp i luften, och bildar samtidigt en mindre lerexplosion på det vita pappret. Därefter ges lerbilderna ögon och munnar av löv, gräs och pinnar.

Fyrisgården.jpgFyrisgården2.jpg

Kännetecknande för träffarnas skapande workshops är att de är anpassade för barns händer och motoriska förmåga. Kajsa, som också driver instagramkontot @for.barns.hander, berättar att det alltid är processen som är det viktiga, inte resultatet.

Fika på Café Cato

En viktig del är fikastunden på Café Cato, Fyrisgårdens café som också är en daglig verksamhet. Här jobbar Hussein, Madeleine och Noel. De både bakar och serverar fika till de barn och äldre som besöker caféet på onsdagarna. Madeleine berättar att det känns bra när barnen från Tunaparkens förskola kommer på besök. Besökarna från äldreboendet håller med. ”Det är roligt att komma hit. Barnen är så gulliga” säger Annie som bor på Västergårdens vård- och omsorgsboende. Ibland är de äldre med och skapar utifrån sin egen förmåga, men oftast kommer de lagom till fikat.

Cafecato.jpg

Efter fikat får barnen prova på att jobba med vit lera. De väljer tre objekt från naturen. Ett blad, grässtrå eller blomma. Barnen lägger objekten på leran, kavlar och skapar unika reliefer. När de torkat kommer Kajsa montera ihop dem till ett litet draperi av lertavlor, som små minnen av sommaren.

blommor.jpgkavla.jpg

Lokalkännedom och fortbildning

För förskolans personal har projektet flera mervärden. Genom Smaka på skapa lär barnen känna verksamheter i sitt närområde och får samtidigt möta människor i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. ”Besöken ger både kunskap och inspiration som vi kan använda oss av i verksamheten på förskolan. På så sätt fungerar även samarbetet som en fortbildning för oss pedagoger” berättar Carina Carlsson från Tunaparkens förskola.

 

Har din skola eller förskola ett givande samarbete med en helt annan verksamhet i närområdet? Vill ni berätta om det och inspirera andra? Tipsa gärna redaktionen på pedagoguppsala@uppsala.se

Susanne Frick

Kultursekreterare
Uppdaterad: