Uppsala kopplar upp sig 2022

UKUS 2022 gick av stapel 31 oktober med fokus på den nya läroplanen och systematiskt kvalitetsarbete.

Dagen inleddes med att grundskolechef Erik Ojala pratade om föreläsningarna som vi skulle få lyssna till. Den första som handlade om ändringarna i vår nya läroplan och den andra som handlade om vårt systematiska kvalitetsarbete i Unikum.

Sexolog Kalle Norwall höll en informativ föreläsning utifrån förändringarna i läroplanen kopplade till sexualitet, samtycke och relationer. Han gav oss konkreta tips på hur vi kan prata med våra elever. 

Efter en kort paus bjöds vi på en kick off med Unikum. Lotta?! berättade om och visade på hur vi kan arbeta på ett systematiskt vis med vårt kvalitetsarbete i Unikum. 

Här kan du läsa ett blogginlägg om dagen.

Eftermiddagen ägnades åt bland annat fördjupning i Skolverkets webutbildning om sexualitet, samtycke och relationer. Även diskussioner utifrån föreläsningarna och egenutbildning i Unikum. Detta gjordes på de enskilda skolorna utifrån behov. 

Uppdaterad: