Tips på för- och efterarbete av UKUS21 på skolan

Förarbete 

Gemensamt förarbete  

 • Planera hur lärarna väljer föreläsningar inför UKUS21. Med fördel kan några lyssna till samma föreläsning så att de gemensamt kan leda diskussion efteråt.   
 • Alla har ett eget ansvar att kunna delge sina kollegor vad de har tittat/lyssnat på.  
 • Rektor avsätter tid till diskussioner och efterarbete. 
 • Redovisningen av diskussionerna ska dock inte känns som ett hinder, det ska vara enkelt och lättsamt, det är den gemensamma tankeprocessen som är viktig. 
 • Sätt gärna upp möten i Teams där ni sedan kan använda er av funktionen Breakoutrooms för gruppdiskussioner.

Underarbete 

Frågor och tankar att ha med sig under föreläsningarna 

 • Var det något speciellt som du gillade i föreläsningen? 
 • Var det något som du inte förstod eller behöver reda ut tillsammans med andra? 
 • Kan du se mönster och kopplingar till egna erfarenheter, andra föreläsningar eller studier? 
 • Vad innebär det här för dig i din undervisning? Vad kan du göra redan nästa vecka?
 • Vad innebär det här för er på er skola. Vad kan ni ta med er konkret?                                                                                                              

Efterarbete 

Samtala med varandra om föreläsningarna 

 • Använd tvärgrupper eller expertgrupp när ni diskuterar föreläsningarna.  
 • Samtalen kan arrangeras med fördel dagen efter UKUS21. Viktigt att det inte går för lång tid mellan föreläsningarna och samtalen om de. 
 • Utgå från ovanstående frågor.  
 • Ser ni teman som återkommer i de olika föreläsningarna? Är det någonting som ni inte ser eller som ni saknar? Vad tar ni med er in i ert praktiska arbete och hur kan ni stötta varandra i det? 

 

Uppdaterad: