UKUS 2023

Måndagen 30 oktober är det dags för UKUS. Vad är det? Varför ska man delta? Här får ni lite förhandsinformation om dagen.

UKUS 2023 (8).png

 

Vad är UKUS, vad står det för?

- UKUS är en förkortning för Uppsala kopplar upp sig. För fem år sedan genomförde vi det som då hette Uppsala visar upp sig och förkortades UVUS. Då var kompetensutvecklingsdagen fysisk och alla grundskolans lärare och rektorer träffades för gemensam storföreläsning på förmiddagen. Eftermiddagen bjöd på ett ca 20 föreläsningar av medarbetare från verksamheterna som man då valde själv vilka man ville gå på. När pandemin gjorde inträde ställde vi om och dagen blev då digital. Där av Uppsala kopplar upp sig istället för visar upp sig, berättar Linda Wallberg utvecklingsledare för kommunala grundskolan i Uppsala.

Vad är syftet med UKUS?

Varje år bjuder grundskolans ledning in till en inspirations och fortbildningsdag, måndag v.44 vilket i år är den 30:e oktober. Upplägget kan variera men vi har oftast en eller två externa föreläsare. Vi omvärldsspanar, lyssnar in verksamheten, ser på utvecklingsområden och ur det kommer ett tema. I år är temat digitalisering med fokus på AI. Vi kommer att få lyssna på Thomas Nygren som är professor vid Uppsala universitet. Hans föreläsning har rubriken: Hur kan man undervisa om och med AI på ett kritiskt och konstruktivt sätt? Efter hans föreläsning kommer vi få veta mer om den digitala färdplan som utbildningsförvaltningen arbetar enligt. Linda1ukus.jpg

Från ca kl 11.00 kommer vi att få ta del av fem föreläsningar som hålls av medarbetare från verksamheten. Om jag får säga det själv så är detta höjdpunkterna. Så spännande, inspirerande och viktigt att lyssna till kloka kollegor. De har dessutom redan föreläst på SETT-mässan så de kommer vara riktigt slipade. 

Hur är det att projektleda ett så här stort event?

- I min roll som utvecklingsledare så har jag många varierande uppdrag. Detta är ett av de absolut roligaste och viktigaste. Vi är Sveriges största skolkommun och vi har så otroligt många kompetenta medarbetare som jag tycker att fler ska få lyssna till. Att få bidra till att förhoppningsvis skapa stolthet och en vi-känsla, det är riktigt kul!, berättar Linda.

 

Daniel Eskilson, biträdande utbildningsdirektör, kommer att moderera dagen och berätta för oss om Uppsala kommuns digitala färdplan.

Vad menas med en digital färdplan?

- Kommunen har sedan några år tillbaka en handlingsplan för digital transformation med sikte på år 2050 och utbildningsförvaltningens digitala färdplan är ett sätt att konkretisera den visionen med egen målbild som ligger närmare vår verksamhet. Färdplanen är uppdelad i 3 områden; Ledarskap och kompetens, En likvärdig skola och en digital förvaltning. Kortfattat betyder det att kunna leda i en digitaliserad värld, att skapa en större likvärdighet i tillgång och bättre anpassning efter behov samt att uppdatera administration så den blir så effektiv och lättanvänlig som möjligt. Färdplanens syfte är att förbättra undervisningen för alla barn och elever och hjälper oss löpande i att göra vägval, att prioritera och att få utväxling av vad digitaliseringen ger för möjligheter, berättar Daniel.

Du har även fått rollen som moderator under UKUS, hur känns det?

- Det känns roligt, intressant och spännande att få vara med och bidra till ett så omfattande event som UKUS! Finns stor möjlighet att nå ut till många och samtidigt vilket ger förutsättningar för gemensamt lärande och utveckling av verksamheten. Ser fram emot en fin dag tillsammans!

Några av de som kommer att föreläsa för oss alla är Annika, Emilia, Stefan & Anna.

Vad kommer er föreläsning att handla om?

- Vår föreläsning heter Elever som utmanar – tillsammans mot lärandezonen, börjar Stefan Boström psykolog i det centrala teamet inom elev- och barnhälsan.

- Elever med utmanande beteende saknar ofta tillitsfulla relationer till vuxna i skolan, vilket krävs för att de ska lära sig och utvecklas, fortsätter Anna Bromark förstelärare på Pluggparadiset.

Skolpersonal behöver därför på ett empatiskt och professionellt sätt arbeta för att först möta eleven i trygghetszonen. Tillsammans kan man därefter med hjälp av intresse, värme och empati förflytta sig mot lärandezonen. Föreläsningen kommer att ge åhörarna ett tydligt koncept för hur den relationsbyggande processen kan gå till och ger konkreta exempel på metoder och förhållningssätt som ger förutsättningar för långsiktigt, hållbart lärande, berättar Stefan och Anna.

- Varför har vissa barn lättare för att ta till sig nya kunskaper, medan andra får kämpa så? Hur kommer det sig att vi lärare, laddade med ett helt skafferi av metoder, i våra försök att få eleven att utvecklas ändå går bet?

Enligt mig är det när eleven får tid att se och lära känna sina egna förmågor, som lärande kan ske. I min föreläsning pratar jag om hur elevens självkänsla är en viktig pusselbit i lärandet. Jag har arbetat med mycket fokus på elevens självkännedom, ansvar och delaktighet genom åren. Om man vet vem man är, kan förstå vad man kan, kan man också utveckla sina förmågor. Tycker ni att detta verkar intressant lyssna gärna på min föreläsning: "Medvetet lärande", hälsar Annika Andersson, förstelärare Knutby skola.   

    

- Min föreläsning på UKUS heter Från offer till att undervisa om det tabubelagda och jag höll den även på SETT i våras, berättar Emilia Friberg, lärare på Stenhagenskolan. - I min föreläsning kommer jag att prata om hur jag i min undervisning lyfter frågor med högstadieelever som rör tabubelagda ämnen i samhället som exempelvis dysfunktionella relationer, våld och missbruk. Jag har själv levt med en våldsam man med missbruksproblematik. Du ska ta del av min föreläsning om du är intresserad av hur jag arbetar med tabubelagda ämnen inom ramen för min undervisning i svenska och SO-ämnen. Jag kommer prata om hur eleverna har reagerat, hur personlig en lärare kan vara och även frågeställningar om varför vi ryggar tillbaka för att prata om tabubelagda ämnen.

 

Här hittar du programmet för UKUS 2023

Uppdaterad: