Forskning och förvirring

Henrik Viberg, lärare i matematik, NO och teknik, Västra Stenhagenskolan

Forskning och förvirring 

Henrik delar med sig av hur han (mödosamt) försöker koppla sin matematikundervisning till forskning kring kognition och lärande. Det kommer bjudas på exempel på metoder och anekdotiska redogörelser av effekter, inom både matematik och lite NO. 

Målgrupp matematik och NO-lärare

Föreläsningen ges kl. 13.00-13.45 och 14.30-15.15

Anmäl dig här

 

Uppdaterad: